سه شنبه 23 اسفند 1384

تجمع‌‏كنندگان در دانشگاه شريف خواستار برخورد با عاملان ضرب و شتم رييس اين دانشگاه هستند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

تجمع اعتراض‌‏آميز دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف كه قرار بود امروز در اعتراض به دفن سه شهيد گمنام در صحن مسجد اين دانشگاه، برگزار شود به دليل مخالفت مسوولين دانشگاه با برگزاري آن برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در حالي كه جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در ادامه اعتراضات روز گذشته خود به دليل طرح خاكسپاري سه شهيد گمنام در مسجد اين دانشگاه، در محوطه دانشگاه تجمع كرده بودند، مسوولين و حراست دانشگاه از تجمع دانشجويان جلوگيري كردند.
تجمع‌‏كنندگان كه روز گذشته امروز را عزاي عمومي در دانشگاه اعلام كرده بودند و به همين دليل پيراهن مشكي به تن كرده يا بازوبند مشكي به بازو بسته بودند، خواسته‌‏هاي روز گذشته خود را تكرار و از مسوولين دانشگاه درخواست رسيدگي به اتفاقات روز گذشته را داشتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تجمع‌‏كنندگان روز گذشته از مسوولين دانشگاه خواسته بودند تا با افرادي كه دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و همچنين از مسوولاني كه به راي و نظر دانشجويان در خصوص عدم اجراي طرح توجه نكرده بودند، برخورد شود.

Copyright: gooya.com 2016