دوشنبه 29 اسفند 1384

منصور حیات غیبی، عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، بار ديگر دستگير شد، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

منصوز حیات غیبی دستگیر شد

بنا بر گزارشی از تهران، امروز دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸٤، تنها چند ساعت مانده به تحویل سال نو، ماموران امنیتی رژیم منصور حیات غیبی، عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را که کمتر از ۲٤ ساعت از آزادی وی می‌گذشت دستگیر کردند. منصور حیات غیبی دیروز همراه دو تن دیگر از اعضای هئیت مدیره سندیکا با وثیقه آزاد شده بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که سعید مرتصوی، دادستان رژیم در تهران، حکم دستگیری مجدد حیات غیبی را صادر کرده است و قبلا نیز کویا گفته بوده که اگر وی را آزاد کنند، بازهم دستگیرش خواهد کرد. گفته می‌شود، منصور اسانلو نیز به حکم مرتضوی هنوز در زندان به سر می‌برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) دستگیری مجدد منصور حیات غیبی را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی و منصور اسانلو از زندان است.


کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)
۲۹ اسفند ۱۳۸٤ برابر با ۲۰‌مارس ۲۰۰۶‌

Copyright: gooya.com 2016