دوشنبه 29 اسفند 1384

استاندار تهران ۳۵۰ ميليون ريال براي احداث آرامگاه شهداي گمنام دفن شده در دانشگاه شريف تخصيص داد، ايسنا

دانشجو: ميداني در شهرهاي استان به نام «شهداي گمنام» نامگذاري شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري

استاندار تهران 35 ميليون تومان جهت احداث آرامگاه و مقبره شهداي گمنام دفن شده در دانشگاه صنعتي شريف اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كامران دانشجو به همراه معاونين و مشاورين و فرمانداران استان تهران با حضور در دانشگاه صنعتي شريف و اداي احترام به شهداي گمنام در ديدار با رييس دانشگاه بي‌حرمتي به مقام شهداي مدفون شده را حادثه‌اي تلخ ناميد و اين حركت را محكوم كرد.

دانشجو در اين ديدار افزود: مردم استان تهران بخصوص جامعه دانشگاهي بارها ثابت كرده كه عاشق آزادگي و شهادتند و جزو شهادت‌طلب‌ترين قشر جامعه‌اند.

استاندار تهران با تاكيد بر اين كه نه مردم و نه نظام و دولت نمي‌توانند اين بي‌حرمتي را تحمل كنند، اظهار كرد: معتقديم عده‌اي با توجه به باز بودن در دانشگاه به داخل آمده و از شرايط سوء استفاده كرده‌اند، لذا اين بي‌حرمتي به مقام شامخ شهدا را نبايد به نام دانشگاه و جامعه دانشجويي گذاشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: همه گروه‌هاي دانشجويي اين عمل را محكوم كرده‌اند و من اين عمل را به نام دانشجويان و دانشگاهيان نمي‌گذارم، چرا كه آشنايي كاملي با جامعه دانشجويي و دانشگاهي داشته و معتقدم دانشجويان كشورمان در حفظ فرهنگ ايثار و شهادت اگر از ما جلوتر نباشند، به هيچ وجه عقب‌تر نيستند.

دانشجو اين ديدار را تجديد مجدد ميثاق با آرمان‌هاي شهدا از سوي مديران استانداري و فرمانداري‌هاي استان در آستانه سال جديد دانست و از همه فرمانداران خواست تا ميداني در شهرهاي خود به نام «شهداي گمنام» نامگذاري كنند.

Copyright: gooya.com 2016