چهارشنبه 2 فروردین 1385

چين خواستار حمايت شوراي امنيت از حل مساله هسته‌اي ايران در آژانس شد، ايرنا

پكن، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۱/۰۲‬

" وانگ گوانگ يا " سفير چين در سازمان ملل، گفت كه شوراي امنيت بايد از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي حل مساله هسته‌اي ايران حمايت كند.

اين مقام چيني در گفت وگو با خبرگزاري شين هوا كه روزچهارشنبه منتشرشد، خاطر نشان كرد كه هيچ پيشرفت سازنده‌اي در مذاكرات مربوط به مساله هسته‌اي ايران ميان اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل حاصل نشده است.

به‌گفته وي، چين اعتقاد دارد وظيفه شوراي امنيت حراست ازاقتدارآژانس بين المللي انرژي اتمي است ، با اين حال اعضا در اين‌باره كه شورا چگونه بايد ايفاي نقش كند ، اختلاف نظر دارند.

سفير چين در سازمان ملل، گفت : " بايد اين پيام را به شوراي امنيت داد كه شورا بايد حافظ اقتدار آژانس بين‌المللي‌انرژي اتمي باشد، نه اينكه براي دستيابي به جانشيني آن تلاش كند".

"وانگ " تصريح كرد كه چين ديپلماسي را براي حل مساله‌ايران بجاي تحريم و اعمال فشار بر تهران ترجيح مي‌دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

" لي جائو شينگ " وزير خارجه چين نيز در مصاحبه هفته‌جاري خود تاكيد كرد كه چين اعتقاد دارد گفت و گو و ديپلماسي كارآمدتر از تحريم براي حل مساله هسته‌اي ايران است.

سفير چين در سازمان ملل در مصاحبه خود، گفت كه وضعيت منطقه‌اي كه ايران نيزدرآن واقع مي‌باشد، بسيار حساس است و شورا بايد تمام اقدامات احتياطي را براي هرگونه برخورد با مساله در نظر گيرد.

وي افزود كه تصميم شوراي امنيت بايد براي حفظ صلح و ثبات منطقه سودمند باشد و به پيشبرد مذاكرات ديپلماتيك مساعدت نمايد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چين خواستار حمايت شوراي امنيت از حل مساله هسته‌اي ايران در آژانس شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016