چهارشنبه 2 فروردین 1385

بریتانیا و فرانسه با تغییر و تعدیل بیانیه پیشنهادی شان درباره فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی مخالفت کردند، راديو فردا

شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سه شنبه از دستیابی به توافق بر سر واکنش به برنامه های هسته ای ایران بازماند. همزمان جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر تهران به سلاح های هسته ای دست یابد از جهان باجگیری خواهد کرد. به رغم عدم توافق شورای امنیت با قطعنامه پیشنهادی بریتانیا و فرانسه، نمایندگان این دو کشور تاکید کردند که حاضر به تغییر و تعدیل بیانیه پیشنهادی شان درباره فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی نیستند. بریتانیا و فرانسه می خواهند چین و روسیه را در فشار بگذارند که سرانجام نشان دهند که آیا بر سر مقابله با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی با جهان غرب همراهند یا نه.
عليرضا طاهري


علیرضا طاهری (رادیو فردا): گفتگوی دیپلمات های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر واکنش به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی شب پیش بی نتیجه ماند. بریتانیا و فرانسه می کوشند تا بیانیه شدید اللحنی را بعنوان بیانیه ریاست شورای امنیت برضد جمهوری اسلامی به تصویب برساند. این بیانیه باید به تصویب کلیه 15 عضو شورا برسد.
اما روسیه برخوردار از پشتیبانی چین خواستار حذف بخش های چشمگیری از بیانیه پیشنهادی بریتانیا و فرانسه است. این شورا می تواند تحریم ها و مجازات هایی برای تهران تعیین کند. تا پیش از این پرونده هسته ای تهران در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام در دست بررسی بود. اما آمریکا و متحدانش معتقدند که در پی بیش از دو دهه پنهانکاری های هسته ای تهران، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد.

جرج بوش شب گذشته به روشنی گفت که مذاکرات با تهران بر سر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی صرفا به رهبری مثلث اروپا (بریتانیا، فرانسه و آلمان) خواهد بود. چون به گفته او مهم است که رهبران جمهوری اسلامی بدانند که جهان صدایی واحد با آنها حرف می زند:

جرج بوش: اگر ایرانی ها قرار بود سلاحی هسته ای داشته باشند از دنیا می توانستند باجگیری کنند. اگر قرار بود ایرانی ها سلاحی هسته ای داشته باشند می توانستند دست به تکثیر و گسترش بزنند. ایران کشوری است که از پیمانهای بین المللی دارد دور می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ع.ط: به رغم ناکام ماندن رایزنی 15 عضو شورای امنیت بریتانیا و فرانسه تاکید کردند که آنها حاضر به تغییر و تعدیل بیانیه پیشنهادی شان درباره فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی نیستند. در نتیجه اگر عدم توافق در این زمینه ادامه یابد شورای امنیت ناگزیر است در اینباره قطعنامه ای صادر کند.

این قطعنامه هنگامی لازم الاجرا خواهد بود که دستکم 9 عضو شورای امنیت به آن رای موافق بدهند و هیچیک از 5 عضو دائمی آنرا وتو نکند. بریتانیا و فرانسه بدین ترتیب می خواهند چین و روسیه را در فشار بگذارند که سرانجام نشان دهند که آیا بر سر مقابله با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی با جهان غرب همراهند یا نه.

برپایه حکم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران از اعضای آنست و پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای مربوط به آن آژانس را امضا کرده است روند فرآوری و غنی سازی اورانیوم در ایران تا جلب اعتماد بین المللی به جمهوری اسلامی باید بکلی متوقف شود. به رغم این حکم جمهوری اسلامی بخشی از این روند را زیر عنوان فعالیت های پژوهشی از سر گرفته است و این فعالیت ها را حق مسلم خود می داند.

Copyright: gooya.com 2016