چهارشنبه 9 فروردین 1385

رایس در دفاع از بودجه برای توسعه دمکراسی در ایران: آمریکا باید تعهد خود را به رفاه و سعادت مردم ایران نشان دهد، راديو فردا

کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا طی سخنانی در کمیته فرعی عملیات خارجی و تخصیص بودجه در مجلس سنای آمریکا تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا به این سبب 75 میلیون دلار بودجه کمکی برای عملیات گسترش دمکراسی در ایران تقاضا کرده است که در عین مبارزه با جاه طلبی های حکومت ایران، تعهد خود را نسبت به رفاه و سعادت مردم ایران نشان دهد. وی گفت این بودجه کمکی که ما درخواست کرده ایم ارتباط مستقل ما را با مردم ایران از طریق دیپلماسی عمومی و از طریق برنامه های فرهنگی و آموزشی دو جانبه و همچنین گسترش رسانه ها افزایش خواهد داد.
نادر وکيلي


کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا عصر سه شنبه در کمیته فرعی تخصیص بودجه سنای آمریکا حضور یافت و درباره بودجه درخواستی خود برای گسترش و پیشبرد دمکراسی در خاورمیانه سخن گفت. رئیس کمیته فرعی تخصیص بودجه سنا به طور ضمنی گفت چون دولت بوش بودجه ها را کاهش داده، امکان تخصیص بودجه درخواستی خانم رایس نیز کاهش یافته است.
نادر وکیلی (رادیوفردا): سناتور میچ مککارنر، رئیس کمیته فرعی عملیات خارجی و برنامه های تخصیص بودجه سنا، روز سه شنبه در باره تقاضای بودجه سال مالی 2007 از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و با حضور کاندولیزا رایس تشکیل جلسه داد.

سناتور مککارنر ابتدا گفت این بودجه مورد درخواست مستقیما بودجه در مورد عملیات خارجی، دیپلماسی گذار و برای کمک های خارجی خواهد بود.

سناتور لیهی، عضو دیگر کمیته فرعی عملیات و تخصیص بودجه به کاندولیزا رایس، وزیر امورخارجه گفت گرچه ابتکار دیپلماسی گذار شما را من تبریک می گویم ولی متاسفم که بگویم میزان بودجه درخواستی شما کمتر از چیزی خواهد بود که شما برای نتایج و اجرای موثر برنامه های خود در نظر دارید.

سناتور لیهی به وزیر امورخارجه آمریکا گفت گرچه سناتور مککارنر و من از طرفداران برنامه های شما هستیم، اما قطع کردن بودجه بسیاری از برنامه های داخلی و محلی توسط پرزیدنت بوش، امسال سال بسیارسختی برای این کمیته فرعی در زمینه تخصیص بودجه خواهد بود.

کاندولیزا رایس، وزیر امورخارجه آمریکا که برای آخرین بار در برابر این کمیته فرعی وبرای تامین بودجه برنامه های خود حضور می یابد گفت گرچه برنامه های تشویق دمکراسی در منطقه خاورمیانه حاکی از امیدواری است ولی این منطقه هنوز با دشمنان مصممی به ویژه رژیم تندروی تهران روبرو است.

خانم رایس گفت تهران با برخورد های تهاجمی و رفتاری خواهان تقابل خود را از به طور فزاینده ای از جامعه بین المللی منزوی می کند. خانم رایس گفت در ماه اخیر دیپلماسی ما ائتلاف جهانی و بین المللی را وسیعتر کرده است تا جاه طلبی های ایران را مورد بررسی قرار دهد و همان طور که می دانید چنین موردی هم اکنون در برابر در شورای امنیت قرار دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانم رایس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم ایران باید بدانند که دولت آمریکا از آرزوی آنها که همان ساختن جامعه ای آزاد تر و آینده ای بهتر است، کاملا حمایت می کند و به همین دلیل است که رئیس جمهوری برای تشویق دمکراسی در ایران 75 میلیون دلار کمک تقاضا کرده است.

وی گفت همانگونه که ما به علت سرکشی های ایران در صدد منزوی کردن ایران هستیم بسیار مهم است که تعهد خود را به رفاه و سعادت مردم ایران به وضوح نشان دهیم و این بودجه کمکی که ما درخواست کرده ایم ارتباط مستقل ما را با مردم ایران از طریق دیپلماسی عمومی و از طریق برنامه های فرهنگی و آموزشی دو جانبه و همچنین گسترش رسانه ها افزایش خواهد داد.

تصویب و تائید نهائی بودجه های درخواستی به زودی در سطح سنا به رای گیری گذاشته خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016