یکشنبه 13 فروردین 1385

آزادي اكبر گنجي به تعويق افتاد، ايلنا

آزادي اكبر گنجي كه قرار بود با پايان دوره محكوميتش، دهم فروردين ماه از زندان آزاد شود، به علت غيبت پنج روزه در مرخصي نوروزي به تعويق افتاد.

معاون امور زندان‌‏هاي دادستاني در اين زمينه به خبرنگار "ايلنا"، گفت: با موافقت دادستاني تهران گنجي روز 27 اسفند ماه سال 84 به مرخصي هفت روزه اعزام شد كه اين مرخصي در روز پنجم فروردين ماه جاري به پايان مي‌‏رسيد و وي بايد خود را به زندان معرفي مي‌‏كرد كه اين كار را نكرد بنابراين بايد اين مدتي كه وي خود را به زندان معرفي نكرده است، غيبت محسوب مي‌‏شود كه بايد محاسبه شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا محكوميت نه ماه حبس تعليقي اكبر گنجي در پرونده ديگر وي به اجرا گذاشته خواهد شد، گفت: اين موضوع بايد در دايره اجراي احكام بررسي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آزادي اكبر گنجي به تعويق افتاد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016