دوشنبه 21 فروردین 1385

تلاش دولت آمریکا برای عادی جلوه دادن طرح حمله احتمالی به جمهوری اسلامی، راديو فردا

دولت آمریکا از شب گذشته کوشش هماهنگی را برای کمرنگ کردن خبر حمله احتمالی آمریکا به ایران را آغاز کرد. به گفته مسولان دولت آمریکا برنامه ریزی های امنیتی نظامی امری است عادی که هر دولتی هنگام درگیری با دولتی به آن دست می زند. مقامهای دولت پرزیدنت بوش تا امروز همواره تاکید کرده اند که هرچند درپی رفع بحران هسته ای جمهوری اسلامی از راه های دیپلماتیک اند، در این راه گزینه حمله نظامی را از دستور کار کنار نگذاشته اند. جک استراو وزیر امور خارجه بریتانیا نیزچنین فکری را یکسره سبک مغزانه و بی پایه خواند. از سوی دیگر شماری از فرماندهان سپاه و بلندپایگان حکومت ایران به روشنی گفتند که نمایش های رزمی در ایران برای نشان دادن آمادگی جمهوری اسلامی در برابر حمله احتمالی آمریکا به ایران است.
عليرضا طاهري (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:31 mins ]


علیرضا طاهری (رادیو فردا): مقامهای دولت پرزیدنت بوش تا امروز همواره تاکید کرده اند که هرچند درپی رفع بحران هسته ای جمهوری اسلامی از راه های دیپلماتیک اند، در این راه گزینه حمله نظامی را از دستور کار کنار نگذاشته اند. با اوجگیری خبرهای مربوط به برنامه ریزی آمریکا برای حمله به ایران، جک استراو وزیر امور خارجه بریتانیا شب گذشته در سرپروردن چنین فکری را یکسره سبک مغزانه و بی پایه خواند. وی تاکید کرد که لندن طرحی برای پیشدستی در حمله به جمهوری اسلامی و یا طرح بازدارنده ای ندارد. وی تاکید کرد که آمریکا نیز در پی پیشدستی در حمله به جمهوری اسلامی نیست.
آقای استراو درباره دلیل مخالفت بریتانیا با پیشدستی در حمله به ایران گفت چنین حمله ای بدترین گزینه ها برای رفع بحران هسته ای جمهوری اسلامی است که آنرا نمی توان توجیه کرد. جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا یکی از دلایل حفظ گزینه حمله نظامی به ایران را موضع تهدید آمیز حکومت تهران دانسته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بوش ماه گذشته گفت جمهوری اسلامی بی گمان حکومتی خطرناک است و از زبان این حکومت همه شنیده اند که هدف اصلی آن نابودی اسرائیل است. آقای بوش یادآور شد که در نتیجه جمهوری اسلامی خطری است که صلح جهانی را تهدید می کند. وی بار دیگر صریحا گفت آمریکا برای پاسداری از متحدش اسرائیل از بازوی نظامی خود بهره خواهد گرفت.

خبرساز شدن فکر و طرح حمله به جمهوری اسلامی همزمان شده است با پایان رزمایش دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان این سپاه و شماری از بلندپایگان حکومت به روشنی گفته اند که نمایش های رزمی در ایران برای نشان دادن آمادگی جمهوری اسلامی در برابر حمله احتمالی آمریکا به ایران است.

Copyright: gooya.com 2016