دوشنبه 21 فروردین 1385

آمريكا بدون منتفى دانستن گزينه نظامى، بر راه‌حل ديپلماتيك در قبال ايران تاكيد كرد، صداي آلمان

كاخ سفيد گزارش نشريه «نيويوركر» مبنى بر برنامه حمله نظامى به ايران را تكذيب كرد


آنگونه كه كاخ سفيد ديروز يكشنبه (۹ آوريل) تاكيد كرد، دولت آمريكا كماكان در رابطه با مناقشه هسته‌اى ايران، بى‌آنكه گزينه نظامى را منتفى بداند، براى يافتن يك راه حل ديپلماتيك تلاش مى‌كند.

كاخ سفيد به اين شكل نسبت به گزارش سيمور هرش روزنامه‌نگار سرشناس آمريكايى در نشريه «نيويوركر» از خود واكنش نشان داد. در گزارش مزبور اين مسئله مطرح شده بود كه دولت آمريكا برنامه‌هايى براى دخالت نظامى در ايران دارد.

در اين گزارش همچنين به امكان استفاده آمريكا از سلاحهاى اتمى تاكتيكى براى از بين بردن تاسيسات هسته‌اى زيرزمينى ايران اشاره شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«دن بارتلت» مشاور جرج دبليو بوش رييس جمهور ايالات متحده گفت، از آنجا كه پرزيدنت بوش تمايل به يافتن راه حلهاى ديپلماتيك دارد، دولت آمريكا فقط «برنامه‌هاى عادى دفاعى و امنيتى» را دنبال مى‌كند. وى همزمان نسبت به نتيجه‌گيريهاى شتابزده هشدار داد و گفت، كسانى كه از برنامه‌هاى عمومى و متعارف برداشتهايى فراتر از آنچه واقعا هست مى‌كنند، اطلاعات درستى ندارند.

جك استرا وزير خارجه انگلستان، در مصاحبه‌اى با «بى بى سى»، ايده استفاده از سلاحهاى هسته‌اى را «مطلقا احمقانه» خواند و گفت، بريتانيا حمله پيشگيرانه به ايران را نخواهد پذيرفت و تصور هم نمى‌كند كه ايالات متحده چنين برنامه‌اى را ريخته باشد.

Copyright: gooya.com 2016