سه شنبه 22 فروردین 1385

بولتون: عدم توقف فناوري تسليحات هسته‌‏اي از سوي ايران تهديدي براي آمريكاست، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده آمريكا در سازمان‌‏ملل‌‏متحد گفت: دنباله‌‏روي فناوري هسته‌‏اي از سوي ايران، چالشي ايجاد كرده كه به تعيين مؤثر بودن سازمان‌‏ملل‌‏متحد به‌‏عنوان سازمان حل اختلاف كمك مي‌‏كند.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، "جان بولتون" در سخنراني در دانشگاه دلاوار گفت: هر چند عدم پذيرش ايران براي توقف فناوري تسليحات هسته‌‏اي، تهديدي براي امنيت آمريكا و ثبات بين‌‏المللي است شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد بايد نشان دهد كه مي‌‏تواند اجماع لازم براي حل اين منازعات را ايجاد كند.
به گزارش آسوشيتدپرس، بولتون ادامه داد: بايد ببينيم آيا شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد مي‌‏تواند چالش اعمال‌‏شده از سوي ايران را بررسي كند يا اينكه مستأصل باقي خواهند ماند يعني همان‌‏گونه كه در طول جنگ سرد بود.
وي با بيان اينكه تعداد آراي اوليه دلسرد كننده بود، گفت: سه هفته به طول انجاميد تا اعضاي شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد بر روي بيانيه‌‏اي كه خواستار پايبندي ايران به قطعنامه‌‏هاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي است به توافق برسد سه سال هم طول كشيده آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي پرونده هسته‌‏اي ايران را به شوري‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد ارجاع دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"جان بولتون" بدون اشاره به عدم تمايل چين و روسيه براي اتخاذ موضع تند در قبال ايران، گفت: تقريباً از لحظه رأي‌‏گيري، ما دچار اختلاف شديم.
وي تأكيد كرد: معتقديم هنوز امكان استفاده از فشار ديپلماسي از طريق شوراي‌‏امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد وجود دارد.

Copyright: gooya.com 2016