دوشنبه 4 اردیبهشت 1385

حسن روحاني: چشم انداز آينده را چندان مطلوب نمي بينم، ايرانيوز

- شرايط فعلي ما، شرايط جنگ رواني است كه آمريكا شروع كرده است
- غني سازي ماامروز در حد يك پايلوت 164 تايي است كه محصولي هم ندارد


خط قرمز ما تامين حقوق و منافع ما است و علت اينكه ايران فعاليت‌هاي خود را تعليق نمي‌كند اين است كه تعليق را بهانه وي مي داند كه از سوي غربي‌ها مطرح مي‌شود و الا جمهوري اسلامي با تعليق سه، چهار روزه مشكلي ندارد.


دكتر حسن روحاني، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه كنفرانس بين‌المللي تحولات در عراق و چشم‌انداز امنيت منطقه‌اي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي، در پاسخ به سوال خبرنگار ايرانيوز درخصوص احتمال حمله نظامي به ايران در صورت ادامه فعاليت هاي هسته‌اي گفت: شرايط فعلي، شرايط جنگ رواني است كه آمريكائيها بر عليه ما آغاز كرده‌اند و در آينده بايد ديد چه شرايطي پيش مي‌آيد.

وي گفت: درحال حاضر جمهوري اسلامي به دنبال ادامه فعاليت‌هاي تحقيقي است.

وي همچنين در خصوص خط قرمزهاي جمهوري اسلامي در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي به خبرنگار ايرانيوز گفت: خط قرمز ما تامين حقوق و منافع ما است و علت اينكه ايران فعاليت‌هاي خود را تعليق نمي‌كند اين است كه تعليق را بهانه وي مي داند كه از سوي غربي‌ها مطرح مي‌شود و الا جمهوري اسلامي با تعليق سه، چهار روزه مشكلي ندارد.

مشكل اين است كه اروپا و غرب تعليق كوتاه مدت را بهانه‌اي براي كش دادن موضوع قرار مي دهند تا ايران نتواند فن آوري را تكميل كند. اين موضوعي است كه رايس به صراحت آن را بيان مي كند.

روحاني در خصوص سوالي در زمينه لزوم انعطاف در برابر خواسته‌هاي غربي‌ها گفت: ما كه مدت زيادي فعاليت‌هاي خود را تعليق كرده بوديم و به دنبال اعتماد سازي بوديم و بعد از آن هم شوراي حكام در نوامبر 2004 در قطعنامه خود به صراحت آورده بود كه فعاليت‌هاي ايران صلح آميز بوده و اگر قصوري هم داشته آن را جبران كرده است. وقتي كل شوراي حكام به اتفاق آراء فعاليت‌هاي ايران را صلح آميز خواندند يعني اعتماد به وجود آمده بود. الان هم كه هر فعاليتي تحت نظر آژانس است پس چه نگراني وجود دارد؟ غني سازي ماامروز در حد يك پايلوت، 164 تايي است كه محصولي هم ندارد و نگراني به وجود نمي‌آورد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر پيشنهادات غربي ‌ها گفت: مشكل ما از بدبيني ‌هاست. جمهوري اسلامي به پيشنهادات غرب بدبين است. اروپائيان در طول مذاكرات علي رغم انعطاف ايران به دليل اينكه ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم بود عقب نشيني كردند و با وجود آنكه مذاكرات در مراحل نهايي بود گفتند تا انتخابات رياست جمهوري برگزار نشود مذاكرات را ادامه نمي دهند. اين اشتباه خود اروپا بود ما به آنها گفته بوديم كه هر دولتي در ايران بر روي كار بيايد تفاوتي نخواهد داشت و سياست هسته‌اي ما همان است كه بود.

اما آنها به گفته‌هاي ما توجهي نكردند. دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي همچنين درخصوص نگراني‌هايي كه از حمله نظامي در جامعه وجود دارد گفت: جمهوري اسلامي كه دنبال جنگ نيست و كسي را تهديد نكرده ما نگفتيم كه آژانس حضور نداشته باشد كه كسي بخواهد نگران شود، ما كه نگفتيم فردا صبح مي‌خواهيم توليد صنعتي وسيع داشته باشيم كه كسي نگران شود فعاليت ما فعلاً در حد تحقيق و توسعه است، پس اين همه شلوغي كه با واقعيت هاي جمهوري اسلامي نمي ‌خواند، براي چيست.

اگر كشوري بخواهد يك فن آوري داشته باشد، صلح و امنيت تهديد مي شود. آمريكائيها به دنبال اين هستند كه پرونده را به شوراي امنيت برده و به فصل هفت منتقل كنند. فصل هفت بر مبناي تهديد براي صلح و امنيت است ما كه كسي را تهديد نمي‌كنيم. نهايت كار ما سوخت براي نيروگاه‌هاست نه بيشتر.

وي درخصوص سخنان خود طي چند روز اخير مبني بر اينكه غني سازي از سال 81 و در دولت خاتمي صورت گرفته بود گفت: دو، سه سال پيش در 22 بهمن 81 آقاي خاتمي اعلام كرد كه ايران به غني سازي دست يافته در آژانس هم اين موضوع مطرح شد در گزارش البرادعي هم در ژون 83 به اين اشاره شده بود كه ايران به غني سازي دست يافته اما اين موضوع به معناي اين نبود كه ما به پايان خط رسيده‌ايم. امروز هم راه ما ادامه دارد و در آينده نيز گام‌هايي را بر مي‌داريم كه برايشان جشن مي گيرم.

من در آن سخنراني تاريخچه را گفته بودم ما در سال 81 در دوران خاتمي توانستيم US6 را در دستگاه سانتريفيوژ غني كنيم اما در عدد معدود. اما امروز توانسته‌ايم از 20 تايي به 164 تايي برسيم و همين را جشن گرفته‌ايم.

وي در خصوص خواسته غربي‌ها مبني بر اجراي پروتكل الحاقي و پذيرش بازرسي‌هاي بيشتر از سوي ايران گفت: اگر بتوانيم در بحث غني سازي توافق كنيم و فشارها را از روي ما بردارند تا بتوانيم فعاليت‌هاي تحقيقي خود را ادامه دهيم براي اجراي پروتكل به توافق خواهيم رسيد.

روحاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا درست نبود در هشت سال دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر جنگ را تمام مي‌كرديم؟ گفت: من در آن زمان رييس ستاد قرار گاه خاتم الانبياء بودم و فرمانده پدافند هوايي . بحث جنگ ‌آن روز اين طور نبود بلكه درجلساتي موضوعات مطرح مي شد و در نهايت تصميم گيري با فرمانده جنگ بود.

دكتر حسن روحاني در ادامه اين مصاحبه خبري درخصوص مذاكره با آمريكا گفت: آمريكاييها خودشان اين پيشنهاد را داده‌اند و الا ما كه چيزي از عراق نمي خواهيم با وجود اين پيشنهاد هم خودشان مذاكرات را تا تشكيل دولت عراق به تعويق انداختند ما قبلاً هم با آمريكا مذاكره داشته‌ايم. در بحث افغانستان قبل و بعد از حمله آمريكا به اين كشور ما با آمريكا پاي ميز مذاكره رفتيم اكنون هم معتقديم اگر مذاكرات سربگيرد مسائل حل خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر گزارش البرادعي گفت: اميدواريم كه البرادعي واقعيت ها را بگويد اما شخصاً معتقدم كه گزارش خوبي ارايه نخواهد داد.

روحاني چشم انداز آينده را چندان مطلوب نخواند و گفت: فكر نمي‌كنم مراحل بعدي بهتر از امروز باشد.

وي درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر ارزيابي عملكرد تيم هسته‌اي گفت من در مقامي نيستم كه نظر بدهم. تيم هسته‌اي را نظام تعيين كرده و مسؤول تيم هسته‌اي هم كسي است كه رييس جمهور او را تعيين كرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسن روحاني: چشم انداز آينده را چندان مطلوب نمي بينم، ايرانيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016