سه شنبه 5 اردیبهشت 1385

چهارشنبه هفته‌ آينده در دادگاه مطبوعات؛ نشريات "توانا"، "زمان" و "گلبانگ ايران" محاكمه مي‌شوند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

جلسه رسيدگي به اتهامات مديران مسوول سه نشريه سيزدهم ارديبهشت ماه سال جاري در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مديران مسوول نشريات «توانا»، «زمان» و «گلبانگ ايران» چهارشنبه هفته‌ي آينده با حضور در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران، به دفاع از اتهامات مطروحه عليه خود مي‌پردازند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016