سه شنبه 12 اردیبهشت 1385

دادگاه علي صادقي، دانشجوي سابق دانشگاه خواجه‌‏ نصيرالدين طوسي برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات علي صادقي، دانشجوي سابق دانشگاه خواجه نصير‌‏الدين طوسي و مدير مسوول خبرنامه دانشجويي بامداد صبح امروز در شعبه 1031 دادگاه عمومي تهران برگزار شد.

محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع علي صادقي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، اتهام موكلش را نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عنوان كرد و گفت: در اين جلسه به صلاحيت دادگاه ايراد كرده و عنوان كرديم با توجه به اينكه پيش از اين همين اتهام در كميته انضباطي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مورد رسيدگي قرار گرفته بود و نمي‌‏توان به يك اتهام در دو مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم كرد و همچنين با توجه به اينكه در آيين‌‏نامه كميته انظباطي دانشگاه نيز آمده است كه تصميمات اين كميته قطعي و لازم‌‏الاجراست، اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد.
وي افزود: دادگاه با وجود ايراداتي كه از سوي ما مطرح شد، به رسيدگي خود ادامه داد و قرار شد كه نظر خود را اعلام كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016