دوشنبه 11 اردیبهشت 1385

يك دانشجوي دانشگاه خواجه‌‏ نصيرالدين طوسي فردا محاكمه مي‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات صادقي، دانشجوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي صبح فردا در شعبه 1103 دادگاه عمومي انقلاب تهران برگزار مي‌‏شود.

محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع اين دانشجوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: اتهام موكلم پيش از اين در كميته انضباطي دانشگاه مورد رسيدگي قرار گرفته بود و در مورد آن هم اتخاذ تصميم شده بود، بنابراين رسيدگي به يك اتهام در دو مرجع فاقد وجاهت قانوني است.
وي ضمن اعتراض به صلاحيت دادگاه عمومي انقلاب تهران براي رسيدگي به اتهام موكلش، اتهام اين دانشجوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي را نشر اكاذيب عنوان كرد و گفت: موكلم چون مسووليت يك نشريه دانشجويي را بر عهده دارد، از اين طريق مبادرت به نشر اكاذيب كرده است، بنابراين بايد در دادگاه مطبوعات و به صورت علني با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات محاكمه شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يك دانشجوي دانشگاه خواجه‌‏ نصيرالدين طوسي فردا محاكمه مي‌‏شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016