چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند درباره وقايع اخير و دعوت رئيس دانشگاه به مناظره

در حالي كه بيش از 2000 سال از تاسيس آكادمي افلاطون گذشته است و از پس اين تاريخ دراز بسيار قلم ها و جان ها براي به رسميت يافتن آزادي انديشه و بيان در جايگاه تفكر يعني دانشگاه فرسوده شده است، در كمال تاسف و تحير شاهديم كه برخي با نوايي كه گويي از اعماق تاريخ بر مي آيد بر تك صدايي گورستاني باب ميل خويش اصرار مي كنند.
باري دانشگاه به ذات و تعريفش فضاي گفتگو و بيان ديدگاه هاي مختلف است و هركس كه بخواهد سمفوني فرهيختگان را در دانشگاه با تكنوازي و شكستن سازهاي ديگران به سمفوني مردگان تبديل كند بي شك با قهر و غضب دانشگاهيان روبرو خواهد شد.
امروز ما شاهديم كه دانشگاههاي ايران به طور عام و دانشگاه صنعتي سهند به طور خاص عرصه يكه تازي گروه هاي تماميت خواهي گشته كه همواره شاهد كمترين اقبال دانشجويان بدانها بوده ايم. هر چند اندك عاقلان و مصلحت انديشان ميان قوم حاكم بر عرصه عمومي كشور مي كوشند تنها نجواهاي مخالف را زنده نگاه دارند، بر عكس در دانشگاه سهند شاهديم كه روزبروز بر تصلب و انسداد فرهنگي و سياسي فضاي دانشگاه افزوده مي شود.
«نواي نو» تنها نشريه سياسي موجود در دانشگاه كه تقريبا پس از انتشار هر شماره براي پاسخگويي به كميته ناظر بر نشريات احضار مي شود اينبار در انتظار توقيف معلق مانده است و اعضاي اين نشريه چشم در راهند كه كي و در چه زماني تير خلاص به تنها نشريه سياسي دانشگاه زده خواهد شد و اين پرسش ذهن آنها را به خود مشغول كرده است كه : چطور در دانشگاههاي آزاد و دور افتاده كشور حداقل چند نشريه سياسي فعاليت مستمر دارند اما در اين دانشگاه مجال به انتشار حتي يك نشريه سياسي هم داده نمي شود؟ اما هنگامي كه به ياد بياوريم كه حكم كميته انضباطي براي انتشار يك مقاله صنفي توسط آقاي «حسين ميركريمي» در اين دانشگاه يك ترم تعليق و محروميت از تحصيل است در خواهيم يافت كه مجالي براي انتشار مقاله سياسي باقي نمي ماند. «حسين ميركريمي» عضو ارشد و نايب دبير سابق انجمن دانشجويان فقط براي بيان عقيده خود و دفاع از حقوق صنفي دانشجويان، نه تنها بايد حكمي غير معمول، غير قانوني و غير اخلاقي را تحمل كند بلكه حق ورود به دانشگاه را هم ندارد و اين شاهكار جديدي است كه حراست دانشگاه مطابق دستور مديريت از روز گذشته به اجرا گذاشته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين ميان پرسش اساسي آن است كه آقاي ميركريمي ناقل چه بيماري اي است كه ورودش را به دانشگاهي كه 9 ترم در آن مشغول به تحصيل بوده غير مجاز مي كنند؟ آيا جز آگاهي پاسخي براي اين پرسش هست؟
شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند اعتراض شديد خود را به مجموعه مديريت دانشگاه در خصوص رويه كنوني اش اعلام مي كند و شخص آقاي دكتر چناقلو رياست دانشگاه را به مناظره و پاسخگويي در باب موضوعات مطرح شده در اين بيانيه و مقولات متعدد ديگر دعوت مي کند. ما صراحتا اعلام مي داريم که به مدت حداکثر يک هفته آمادگي برگزاري جلسه مناظره با رياست دانشگاه را در حضور تمامي دانشجويان خواهيم داشت. بي ترديد بي پاسخ ماندن اين دعوت به معناي صحت مطالب ذكر شده تلقي مي گردد و حجت را بر دانشجويان و انجمن اسلامي تمام خواهد كرد.

شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند

Copyright: gooya.com 2016