پنجشنبه 14 اردیبهشت 1385

"بحران هسته ای و نقش آن در بقا و پایان جمهوری اسلامی"، پالتاک اتحاد جمهوريخواهان با حضور رامين صفی زاده، ۶ می

نشست عمومی اینترنتی
پالتاک: بحران هسته ای و نقش آن در بقا و پایان جمهوری اسلامی
میهمان: رامین صفی زاده

تاريخ: شنبه 16 اردیبهشت 1385 – 6 می 2006
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms: Europe/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016