جمعه 15 اردیبهشت 1385

شمس‌الواعظين: پرونده‌ هسته‌يي ايران آرام آرام از اتاق ديپلماسي خارج مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

يك كارشناس مسايل بين‌الملل با اشاره به پيش‌نويس قطعنامه فرانسوي - انگليسي شوراي امنيت عليه ايران گفت: پرونده هسته‌يي ايران آرام آرام از اتاق ديپلماسي خارج مي‌شود.

ماشاءالله شمس‌الواعظين، كارشناس مسايل بين‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به بررسي‌هاي اعضاي رژيم شوراي امنيت در خصوص ايران طي هفته‌ي گذشته ابراز داشت: با توجه به تاكيد پيش‌نويس قطعنامه‌ي فرانسوي - انگليسي عليه ايران بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد پرونده اتمي ايران از اتاق ديپلماسي خارج خواهد شد.

وي با اشاره به مخالفت‌هاي روسيه و چين گفت: اگر مخالفت‌هاي اين دو عضو شوراي امنيت از سطح وتو ارتقا پيدا نكند، آمريكا موفق به اجراي خواسته‌هايش خواهد شد. اين در حالي است كه آمريكا خارج از چارچوب شوراي امنيت نيز اهداف و سناريوهايي عليه ايران در دست تهيه و اجرا دارد.

شمس‌الواعظين به تجربه‌ي حضور آمريكا در منطقه اشاره كرد و افزود: در مقايسه با عراق، شكاف بين‌ اروپا و آمريكا درباره‌ي ايران كمتر ديده مي‌شود.

وي تصريح كرد:در نگاهي خوش بينانه بگويم كه انتقال فاز از اتاق ديپلماسي در چارچوب فشارهاي رواني دنبال مي‌شود. در عين حال كه نبايد فراموش كرد اين فشار رواني جزيي از يك سناريوي بزرگ است.

اين كارشناس مسايل بين الملل افزود: آمريكا قصد دارد با اين هدف موضوع اتمي ايران را در يك تنور داغ نگه دارد.

شمس الواعظين گفت:پيامد اين نوع اقدام آمريكا نسبت به ايران هزينه‌هاي زيادي را به همراه خواهد داشت. همچنين آمريكا مي‌خواهد اين روند به ايجاد فشارهاي اقتصادي و تبديل آن به يك شكاف در درون ايران بيانجامد تا از پس از اين اعمال فشارها، ايران به عقب نشيني از تصميماتش مجبور شود.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل هدف آمريكا از بسيج كردن نيروهاي بين‌المللي عليه برنامه‌هاي صلح آميز هسته‌يي ايران را تبديل بحران عراق به يك بحران ثانوي دانست و گفت: با ايجاد بحراني تازه بر سر مساله‌ي ايران نگاه‌ها از عراق به بيرون منتقل مي‌شود. اين رفتاري است كه آمريكا در مورد افغانستان، با شروع فعاليت‌ها در عراق انجام داد.

وي ادامه داد: آمريكا بر سه جبهه‌ي فلسطين - اسراييل، ايران و عراق سناريوسازي مي‌كند تا سناريواش درباره خاورميانه‌ي بزرگ را اجرا كند.

شمس الواعظين در خصوص واكنش ايران به اين اقدامات و سناريوسازي‌هاي آمريكا گفت: معتقدم ايران در تاكتيك‌ها و مديريت پرونده‌ي هسته‌يي‌اش ماهرانه و هوشمندانه عمل كرده است، اما مساله اين است كه اين تاكتيك ها در كدام چارچوب و در خدمت چه استراتژي قرار داد كه به راحتي نمي‌توان به آن پرداخت.

وي ادامه داد: تصور مي‌كنم ما فاقد يك استراتژي روشن هستيم، به نحوي كه آن هوشمندي در كنار اين ضعف در حال كمرنگ شدن است.

وي اظهار داشت كه با توجه به آنچه كه در حال انجام است، ارزيابي منفي دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شمس‌الواعظين با اشاره به اظهار نظرهاي مسوولان كشور خاطر نشان ساخت:نبايد زبان مسوولان دولتي داراي چنين تمدن بزرگي كه توانسته است حافظ، سعدي و فردوسي را تربيت كند، اينگونه باشد.

اين روزنامه نگار ابراز عقيده كرد: ما به جاي حل و فصل مساله و رفع نگراني‌هاي بين‌المللي به سمت افزايش نگراني‌ها حركت مي‌كنيم.

وي افزود: نبايد اين تصور به جامعه جهاني منتقل شود كه ايران وقعي به قطعنامه‌ها و توصيه‌هاي بين‌المللي نمي‌دهد، متاسفانه در اين خصوص از ديپلماسي ضعيفي برخورداريم.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل بر برداشتن گام‌هاي جدي و همه جانبه تاكيد كرد و گفت: بايد براي جلب افكار عمومي از طريقي كه آژانس توصيه مي‌كند گام برداريم و از سويي اجازه ندهيم اين نگراني‌ها به كشورهاي عربي و خليج فارس منتقل شود.

Copyright: gooya.com 2016