جمعه 15 اردیبهشت 1385

بحران اتمى ايران و كابوس كمبود انرژى، صداي آلمان

مشاجره بر سر بحران اتمى ايران تاثيرى مستقيم بر بازارهاى جهانى نفت خام داشته است. از همين رو ما شاهد افزايش سريع و مهار نشده بهاى نفت در بازارهاى بين‌المللى هستيم. نكته نگران كننده اين است كه هيچ دورنمايى كه حاكى از تغيير اين شرايط نامطلوب باشد نيز وجود ندارد. حتى اوضاع مى‌تواند به وخامت بيشترى بگرايد. چرا كه هرگاه نفت ايران نيز از ميزان عرضه نفت جهان حذف گردد، آنگاه اين احتمال وجود دارد كه بهاى نفت حتى از مرز يكصد دلار براى هر بشكه نيز تجاوز كند.

همين چند سال پيش بود كه رهبر روحانى ايران جهان اسلام را به تحريم غرب فراخوانده بود. در آن هنگام دستاويز چنين فراخوانى سياست دولت اسراييل در قبال فلسطينيان بود. اما هيچ كس در آن زمان اين فراخوان را جدى نگرفت. و از آنجا كه عرب‌ها از اين فراخوان حمايتى نكردند، ايران نيز تنها به همان تهديدات توخالى اكتفا نمود. حال كه بحران اتمى شدت گرفته است، وزير نفت ايران بارها و به تاكيد گفته است كه ايران نفت را هيچگاه از منظر يك حربه سياسى نمى‌نگرد و بين نفت و سياست تمايز قائل مى‌شود. اين در حالى است كه احمدى نژاد بهره گرفتن و يا نگرفتن از نفت بمثابه يك حربه سياسى را براى ايران باز گذارده است. احمدى نژاد مى‌گويد:

"ما اهرم‌هاى لازم براى دفاع از منافع ملت‌مان را در اختيار داريم و فكر مى‌كنيم كسانى كه امروز با اين ادبيات بسيار خشن و غيرقانونى با ملت ايران گفتگو مى‌كنند نيازشان به رابطه با ملت ايران دهها برابر نياز مردم ايران به رابطه با آنهاست."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

احمدى نژاد در همين رابطه گفته است كه غرب می‌بايست سرانجام بهاى حقيقى نفت را بپردازند. و اين بهاى حقيقى به نظر وزير نفت جمهورى اسلامى ايران يكصد دلار براى هر بشكه است كه يك سوم بيش از بهاى كنونى آن است. نقش ايران در تامين نفت و گاز جهان ، نقشى است چشمگير. ايران چهارمين صادركننده بزرگ نفت در جهان است. از آن گذشته ۱۱ درصد كل ذخاير نفت جهان و ۱۵ درصد ذخاير گاز طبيعى جهان از آن ايران است. از نظر گاز طبيعى، ايران پس از روسيه در مقام دوم قرار دارد. همين امر باعث آن شده كه برخى از شهروندان ايران با لحنى بسيار مطمئن سخن بگويند. بعنوان نمونه:

"حتى اگر آمريكا هم بخواد ايران را تهديد به حمله كنه، يك حرف عبثه. به دليل اينكه اگر بخواد حمله بكنه نفت كل دنيا حداقل به صد دلار می‌رسه. سر همين دليل اگر آمريكا بخواد تهديدى بكنه و يا نگذاره كه ما غنى‌سازى خودمونو انجام بديم، به نظر من كار جالبى نيست."

گرچه غرب در ارتباط با گردباد كاترينا نشان داد كه با آزاد كردن ذخايرش قادر به مقابله با كاهش توليد نفت است، اما از نظر نبايد دور داشت كه با شدت گرفتن بحران همه چيز مى‌تواند تغيير كند. بعنوان نمونه اگر ايران اقدام به مين‌گذارى در تنگه هرمز بنمايد، آنگاه تامين ۲۰ درصد نيازهاى جهان به نفت خام به مخاطره خواهد افتاد كه اين امر براى بازارهاى جهانى انرژى حكم يك كابوس را دارد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بحران اتمى ايران و كابوس كمبود انرژى، صداي آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016