شنبه 16 اردیبهشت 1385

اتحاديه اروپا درباره اوضاع حقوق بشر در ايران ابراز نگراني كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اتحاديه اروپا درباره اوضاع حقوق بشر در ايران ابراز نگراني جدي كرد.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران(ايلنا) دولت اتريش كه رياست دوره‌‏اي اتحاديه اروپا را به عهده دارد، در بيانيه‌‏اي از افزايش اعدام در ايران ابراز نگراني كرد و گفت: اتحاديه اروپا مخالف مجازات مرگ تحت هر شرايطي است، بنابراين خواستار لغو جهاني آن است.
به گزارش روزنامه خليج تايمز در اين بيانيه آمده است: اتحاديه اروپا از كشورهايي كه در آنها مجازات مرگ وجود دارد، خواست استفاده از اين مجازات را محدود كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اتحاديه اروپا درباره اوضاع حقوق بشر در ايران ابراز نگراني كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016