شنبه 16 اردیبهشت 1385

شوراي نگهبان اعلام كرد: انتخابات خبرگان رهبري، ۲۶ آبان‌ماه همزمان با انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس برگزار مي‌شود، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۲/۱۶‬

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين شورا برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي انتخابيه تهران ، ري، شميرانات و اسلام شهر ، اهواز و بم ، در ‪ ۲۶‬آبان را تاييد كرد.

"عباسعلي كدخدايي " روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: وزارت كشور در نامه‌اي ‪ ۲۶‬آبان ماه ‪ ۱۳۸۵‬را براي برگزاري اين دو انتخابات به شوراي نگهبان پيشنهاد كرده بود.

وي گفت: بحث برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مياندوره‌اي دراين تاريخ درجلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي و تاييد شد.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيدكرد: پاسخ رسمي شوراي نگهبان به وزارت كشور ارسال شده است.

كدخدايي در پاسخ به سووال خبرنگاري درخصوص " برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهرو روستا" اظهارداشت:
تعيين و تاييد زمان برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستا با شوراي نگهبان ارتباطي ندارد.

وي گفت: انتخابات شوراها بحث وزارت كشور، دولت و مجلس است.

خبرنگاري سووال كرد : آيا نمايندگان مجلس در خصوص نظارت شوراي نگهبان برانتخابات شوراها با شوراي نكهبان رايزني كرده‌اند؟
كدخدايي پاسخ داد: نمايندگان ملجس اظهاراتي مبني بر ضرورت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها داشته‌اند.

وي تاكيدكرد: تاكنون دراين زمينه هيچ رايزني با شوراي نگهبان انجام نشده است ، اين شورا نيز تمايلي براي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا ندارد.

وي همچنين گفت : اصحاب رسانه بيشتر به اين بحث دامن مي‌زنند و ما نيز پاسخ داده‌ايم .

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر مجلس شوراي اسلامي درزمينه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها مصوبه‌اي داشته باشد. اين شورا نيز بااعلام نظر در مورد اين مصوبه ، در واقع نظر خود را نيز اعلام مي‌كند.

كدخدايي افزود: بحث نظارت شوراي نگهبان برانتخابات شوراها ، مساله مبهمي است كه تا بحال چنين بحثي وجود نداشته است.

وي ادامه داد: چنين اقدامي نيازمند مصوبه مجلس است كه بايد پروسه طولاني را طي كند ، اين بحث حتما به انتخابات اين دوره شوراها نمي‌رسد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به اين سووال كه آيا برگزاري سه انتخابات همزمان ايراد قانوني ندارد؟ اظهار داشت : برگزاري انتخابات همزمان بحثي اجرايي است ، اگر انتخابات از زمان خود خارج نشود ، اشكال قانوني ندارد.

Copyright: gooya.com 2016