پنجشنبه 21 اردیبهشت 1385

درخواست نشريه آيت الله مصباح براي رد صلاحيت هاشمي، ‌خاتمي و روحاني، فردا

نشريه پرتو سخن وابسته به موسسه آيت الله مصباح يزدي با انتشار يادداشتي به قلم سردبير تندرو آن، خواستار رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني، حسن روحاني و محمد خاتمي در انتخابات آينده مجلس خبرگان رهبري شد.

به گزارش «فردا»، اين نشريه بدون نام بردن صريح از اين افراد خواستار عدم مصلحت انديشي شوراي نگهبان در اين زمينه شده است.

نويسنده اين يادداشت بدون نام بردن از اكبر هاشمي رفسنجاني، "كساني كه عملكرد آنها در گذشته موجب شكاف بيشتر طبقاتي شده و در سايه مديريتشان معدود افرادي به آلاف و الوف دست يازيده و از رانتهاي فاميلي بهره مند شده اند" را فاقد صلاحيت براي حضور در مجلس خبرگان دانسته است.

نشريه پرتو سخن سپس به شوراي نگهبان در مورد تاييد صلاحيت اين افراد هشدار داده و گفته است اگر اين شورا مصلحت انديشي نكند، "برخي از كساني كه اكنون در مجلس خبرگان از جايگاه ويژه اي برخوردارند" رد صلاحيت شده و در مجلس خبرگان بعدي حضور نخواهند اشت.

در حال حاضر هاشمي رفسنجاني نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري است.

نشريه موسسه آيت الله مصباح يزدي همچنين "كساني كه با سياستهاي نادرست و منفعلانه خود موجب تعليق كليه مراحل فناوري هسته اي صلح آميز شده اند" (حسن روحاني) را فاقد بينش سياسي و اجتماعي دانسته و از اين رو فاقد صلاحيت براي انتخابات خبرگان معرفي كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نويسنده سپس بدون نام بردن از محمد خاتمي، به سبب آنچه "هزينه بيت المال مسلمين در راه ترويج بي بند و باري و فساد اخلاقي " خواند، وي و ديگر روحانيون اصلاح طلب را داراي سوءسابقه و در نتيجه فاقد صلاحيت براي شركت در انتخابات خبرگان دانسته است.

نويسنده، ملاك تاييد صلاحيت افراد را شرايط حال آنها دانسته و تاكيد كرده افرادي كه در گذشته شرايط خبرگان را داشته و چه بسا مورد تاييد امام و رهبري نيز بوده اند اما اكنون شرايط لازم را ندارند فاقد صلاحيت بوده و بايد توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند.

نشريه پرتو سخن در انتها از اينكه برخي تشكلهاي روحاني (جامعه روحانيت) در آستانه انتخابات از اين افراد (هاشمي) دعوت به عمل آورده و حتي براي قرار دادن آنها در ليست ديگران رايزني مي كنند انتقاد كرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درخواست نشريه آيت الله مصباح براي رد صلاحيت هاشمي، ‌خاتمي و روحاني، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016