شنبه 16 اردیبهشت 1385

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير خواستار روشن شدن وضعيت رامين جهانبگلو شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير با صدور بيانيه‏اي ضمن اعتراض نسبت به بازداشت رامين جهانبگلو، خواستار روشن شدن وضعيت وي شد.
به گزارش "ايلنا"، در بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير آمده است: اين روزها اخبار نگران‌‏كننده‌‏اي مبني بر بازداشت محقق و پژوهشگر ايراني، رامين جهانبگلو به گوش مي‌‏رسد. اين استاد دانشگاه كه در زمينه فلسفه و انديشه سياسي مطالعات و پژوهش‌‏هاي گران‌‏سنگي داشته است، اكنون بر اساس گزارش‌‏هاي تائيدنشده بازداشت شده و از سرنوشت وي هيچ خبري نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به پاس مقام استادي وي و زحمات گرانقدر ايشان در فستيوال‌‏هاي تابستانه پلي‌‏تكنيك كه بدون هيچ چشم‌‏داشتي خود را وقف دانشجويان كرده بود، خواستار روشن شدن وضعيت وي است.

Copyright: gooya.com 2016