یکشنبه 17 اردیبهشت 1385

وزير کشور: فرد كشته شده توسط اشرار شرق كشور از گروگان‌‏هاي قديمي بوده است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير كشور, گفت: فرد كشته شده توسط اشرار شرق كشور، از گروگان‌‏هاي قديمي بوده و در گروگان‌‏گيري‌‏هاي قبلي به شهادت رسيده است.
مصطفي پورمحمدي, وزير كشور, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, در خصوص خبري مبني به شهادت رسيدن يكي از گروگان‌‏هاي حادثه تاسوكي, گفت: چندي قبل يكي از افراد به گروگان گرفته شده توسط اشرار به شهادت رسيد، اما اين موضوع به گروگان‌‏‌‏گيري‌‏هاي قبلي مربوط مي‌‏شود, نه گروگانگيري اخير.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: آدم‌‏هاي شرور و نابكار دست به هر جنايتي مي‌‏زنند و ما هم به طور جدي وظايف و فعاليت‌‏هاي خود را انجام مي‌‏دهيم.
وزير كشور در خصوص اعلام انجام عمليات انتحاري از سوي اشرار, گفت: اشرار از اين حرف‌‏ها زياد مي‌‏زنند, آدم شرور هر كاري از دستش بر مي‌‏آيد؛ اما با انجام اقدامات مناسب در شرق كشور، اميدواريم شاهد تكرار اين مسائل نباشيم.

Copyright: gooya.com 2016