یکشنبه 20 فروردین 1385

اعتراض نماينده زاهدان به ناامني در استان سيستان و بلوچستان، ايلنا

حسينعلي شهرياري:
مردم ديگر تحمل ندارند و نمي‌‏توانند مصلحت‌‏انديشي كنند
طي دو روز گذشته تعداد زيادي از مسلمانان ايراني شهيد يا به گروگان گرفته شده‌‏اند


تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده زاهدان در مجلس هفتم با اعتراض شديدالحن به حدادعادل گفت: تاكي مي‌‏خواهيد براي مسلمانان تمام دنيا دلسوزي كنيد ولي نسبت به كشته شدن مسلمانان ايراني در استان سيستان و بلوچستان بي‌‏تفاوت باشيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني"ايلنا" حسين‌‏علي شهرياري در اخطار قانوني اساسي خود گفت: در اصول مختلف قانون اساسي بر تامين حقوق همه جانبه و حمايت همه جانبه از افراد جامعه بحث شده و تامين امنيت مردم حداقل و كمترين وظيفه حكومت است.
وي خطاب به حدادعادل افزود: اينجا خانه ملت است و مردم از شما و مجلس انتظار دارند كه همان طور كه مدام در نطق‌‏هاي پيش از دستور خود همواره براي مسلمانان اقصي نقاط دنيا دلسوزي مي‌‏كنيد، در حالي كه طي دو روز گذشته تعداد زيادي از مسلمانان ايران در استان سيستان و بلوچستان شهيد شده يا به گروگان گرفته شده‌‏اند.
وي افزود: مردم استان سيستان و بلوچستان چه بايد بكنند و تاكي بايد در اين استان به خاطر مصلحت‌‏انديشي سكوت كنند؟ تاكي سنگ‌‏ها بسته در حالي كه سگ‌‏ها را رها كرده و به جان مردم انداخته‌‏اند.
شهرياري در برابر مقاومت رييس مجلس براي ادامه سخنان خود ادامه داد: چراكاري نمي‌‏كنيد و حاضر هم نيستيد گوش كنيد. شما كي به داد مردم مي‌‏رسيد. آقاي حداد! شما يكي از روساي سه قوه هستيد، چرا عمل نمي‌‏كنيد؟ چراكاري مي‌‏كنيد تا مردم خود وارد عمل شود.
وي افزود: صبر مردم تمام شده است و ديگر تحمل ندارند و نمي‌‏توانند به بهانه اينكه بهانه اي به دست استكبار جهاني نداده باشند، مصلحت انديشي كنند.
شهرياري افزود: دولت قبل از آنكه مردم وارد شوند، بهتر است وارد عمل شود و با اشرار و عوامل ناامني در استان برخورد كند زيرا اگر مردم وارد عمل شوند، جمع كردن آن براي دولت سخت خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حدادعادل ،رييس مجلس نيز در پايان در پاسخ به اخطار شهرياري گفت: از رييس كميسيون امنيت ملي در خواست مي‌‏كنم تا از وزير كشور و ساير مسوولان دعوت كند و جلسه‌‏اي با حضور آقاي شهرياري و ساير نمايندگان استان برگزار كرده و پس از بررسي مسايل نتيجه را به من هم اطلاع دهد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض نماينده زاهدان به ناامني در استان سيستان و بلوچستان، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016