دوشنبه 18 اردیبهشت 1385

سعيد مرتضوي: جامعه را از نشانه‌‏هاي تهاجم فرهنگي غرب پاك‌‏سازي مي‌‏كنيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: تأمين امنيت و برخورد با اخلال‌‏گران نظم، اولويت اول دادسرا است و اميدواريم به گونه‌‏اي عمل كنيم كه مردم احساس امنيت كنند.

به گزارش "ايلنا"، سعيد مرتضوي در جلسه شناسايي و كنترل مجرمين حرفه‌‏اي، گفت: اگر نيروي انتظامي در برخورد با جرايم به سرعت در صحنه جرم حاضر شود و قاضي رسيدگي‌‏كننده برخورد قاطعي با مجرمين داشته باشد و قرار تامين متناسب با جرم صادر كند، اين عملكرد مثبت، احساس امنيت را در توده مردم ايجاد خواهد كرد.
وي افزود: اجراي عدالت و برخورد قانوني با مجرميني كه ناهنجاري‌‏هاي اجتماعي را به وجود مي‌‏آورند، احساس آرامش را در مردم تقويت مي‌‏كند.
مرتضوي افزود: در بعضي كشورهاي خارجي كه هنجارهاي آنها ريشه الهي نيز ندارد به مسايل امنيتي بسيار اهميت داده مي‌‏شود، بنابراين در كشور ما كه موازين اسلامي حاكم است بايد دست به دست هم دهيم و به گونه‌‏اي عمل كنيم كه كسي جرأت هنجارشكني و هتك ارزش‌‏هاي اجتماعي و ايجاد ناامني را نداشته باشد.
دادستان تهران با تأكيد بر اينكه بايد تدبير عمل كرد، اظهار داشت: تلاش مي‌‏كنيم تا جامعه از نشانه‌‏هاي تهاجم فرهنگي غرب پاك‌‏سازي شود و در اين راستا بايد همه ارگان‌‏هاي ذيربط، امكانات خود را بسيج كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جلسه ستاد شناسايي و كنترل مجرمين حرفه‌‏اي با حضور مسوولين پليس آگاهي، پليس امنيت، معاون انتظامي تهران بزرگ و قضات ويژه طرح افزايش امنيت اجتماعي نواحي مختلف دادسرا برگزار شد. در اين جلسه هر يك از اعضا به طرح ديدگاه‌‏ها و راهكارهاي اصلاحي و پيشگيرانه پرداختند.

Copyright: gooya.com 2016