دوشنبه 18 اردیبهشت 1385

رايزني حسن روحاني براي گنجاندن نام رفسنجاني در ليست انتخاباتي مجمع روحانيون، فارس

خبرگزاري فارس: يكشنبه شب اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون در يك نشست مشترك با حسن روحاني نماينده جامعه روحانيت مبارز تهران شركت كردند.


يك منبع مطلع به خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس گفت: در اين نشست مشترك مباحث مختلفي در خصوص انتخاب مجلس خبرگان مطرح شد.
وي افزود: همچنين در اين نشست درخصوص رسيدن به ليست مشتركي در انتخابات مجلس خبرگان با نام‌هايي چون هاشمي رفسنجاني و برخي شخصيت‌هاي ديگر بحث و گفت‌وگو شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از سوي ديگر در عين حال كميته سه نفره مجمع روحانيون كار خود براي بررسي كانديداهاي مورد حمايت مجمع روحانيون در استان‌هاي مختلف را پايان داده و ليست مجمع روحانيون نهايي شده است.

Copyright: gooya.com 2016