سه شنبه 19 اردیبهشت 1385

رمضان‌زاده: آمريكا به شدت در مورد مسايل قومي ايران فعال شده‌ است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي


سمينار ايران - آمريكا امروز صبح امروز با حضور و سخنراني اساتيد دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر عبدالله رمضان‌زاده، استاد گروه روابط بين‌الملل دانشگاه تهران و سخنگوي سابق دولت در سخناني پيرامون كردستان عراق پس از حضور آمريكا و تاثير آن بر كردهاي منطقه گفت: موضوع بين‌المللي شدن تنش‌هاي قومي پس از دهه‌ي 1990 مطرح شده است كه به لحاظ داخلي براي بسياري از كشورها و نيز به لحاظ بين‌المللي و منطقه‌يي قابل توجه بوده است.

وي با اشاره به اين مطلب كه از حدود 200 كشور دنيا يا 5 كشور همگن محسوب مي‌شوند اظهار د اشت: در بقيه‌ي جوامع ما چند قوميتي و چند پارگي را شاهد هستيم.

رمضان‌زاده ادامه داد: وقتي يك جامعه‌ي قومي بين چند كشور تقسيم مي‌شود؛ بايد ديد كه چه عواملي باعث مي‌شود تحولات در يك پاره و يا يك قوم از اين جامعه بر جوامع قومي ديگر در آن كشور و يا كشورهاي ديگر تاثير بگذارد.

سخنگوي سابق دولت اظهار داشت:‌ تاريخ مبارزه مشترك همگونگي گلايه‌ها و شكايت‌ها، ميزان همبستگي و يا مشتركات هر يك از اين گروه‌ها با كل جامعه‌يي كه در آن قرار دارند، توانايي‌هاي سازماني و ارتباطي هر يك از اين گروه‌هاي قومي و دولت‌هاي كشورهايي كه آن‌ها در آن‌ها قرار دارند و نوع دخالت طرف سوم يعني به غير از دولت‌ها و گروه‌هاي قومي از عوامل تاثيرگذار هر يك از تحولات در يك كشور بر كشور ديگر است.

رمضان‌زاده افزود:‌ واقعيت تاريخ اين است كه گروه كردها يكي از گروه‌هاي باستاني هستند كه وارد فلات ايران شده و از بنيان‌گذاران ايران باستان مي‌باشند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد:‌ حدود 25 تا 35 ميليون نفر كرد در منطقه وجود دارد؛ البته دولت‌ها سعي دارند اين رقم را پايين‌تر بياورند؛ اين درحالي است كه ناسيوناليست‌هاي كرد سعي دارند اين رقم را افزايش دهند.

وي با بيان اين كه در هيچ يك از مناطقي كه كردها در آن ساكن هستند با كردها به شكل يك شهروند واقعي برخورد نشده است ابراز داشت، در بررسي تاريخ صد سال گذشته به لحاظ مبارزه مشترك نشان مي‌دهد كه گروه‌هاي فعال قومي در مقاطع همكاري مشترك در مبارزه عليه دولت‌ها داشته‌اند. بايد تاكيد كرد كه اين گروه‌ها فعال از نخبگان كرد بودند.

وي ادامه داد: كردها عوامل تاريخي، زباني، اسطوره‌يي و غيره را براي شكل‌دهي يك دولت مستقل دارند.

سخنگوي سابق دولت اظهار داشت:‌ نوع نارضايتي‌هاي كردها در هر جامعه‌يي متفاوت است؛ در حالي كه در تركيه كردها به رسميت شناخته نمي‌شدند و اساسا ماهيت به نام كرد در تركيه حذف شده است در عراق زبان و هويت كردي به رسميت شناخته شده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به عامل ساختار سازماني اظهار داشت: قدرت پيوندي اين گروه‌ها و جوامع به طريق سازماني افزايش يافته است و آن‌ها از ابزارها و امكانات ارتباطي موثر و مفيدي برخوردارند؛ اين عامل توانايي گروه‌هاي قومي را در بسيج نيروها افزايش مي‌دهد.

وي ادامه داد: در كردستان عراق يك دولت نيمه مستقل به شكل فدرال شكل گرفته است.

وي با اشاره به سخنان بارزاني اظهار داشت: ما استقلال را حق قانوني خود مي‌دانيم اما امروز مي‌خواهيم در داخل عراق زندگي كنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه دولت آمريكا از عوامل ديگري است كه بر چگونگي زندگي قوميت‌ها در منطقه تاثير گذاشته است، افزود: دولت آمريكا از اواسط دهه‌ي 90 با برقراري يك منطقه امنيتي توانست از كردها حمايت كند و در حال حاضر بزرگترين پشتيبان كردها در منطقه است قبل از حضور فعال آمريكايي‌ها، اروپايي‌ها از آن‌ها حمايت مي‌كردند.

وي ادامه داد: اما نوع حمايت آمريكا نشان داد كه از يك تصميم جديد براي حمايت از اين گروه‌ها برخوردار است. اين تصميم اين است كه دليلي براي يكپارچه شدن عراق وجود ندارد، نوع رفتار مقامات آمريكا نسبت به اين منطقه و ايران نشان مي‌دهد كه راه‌حلي براي اين مشكل وجود ندارد.

وي بااشاره به فعاليت آمريكا در هشت، نه ماه اخير در مرزهاي جنوبي ايران اظهار داشت: ‌براي اولين بار است كه در اين مدت آن‌ها به شدت در مورد مسايل قومي ايران فعال شده‌اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رمضان‌زاده: آمريكا به شدت در مورد مسايل قومي ايران فعال شده‌ است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016