شنبه 23 اردیبهشت 1385

رييس‌‏جمهوري فرانسه: اروپا بايد تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بر ايران تحميل كند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس‌‏جمهوري فرانسه گفت: اروپا بايد تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل متحد را بر ايران تحميل كند.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران(ايلنا) ژاك شيراك در حاشيه نشست رهبران اتحاديه اروپا و آمريكاي لاتين در وين گفت: نظر ما اين است كه تصميمات شوراي امنيت بايد به ايران اعمال شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، شيراك ادامه داد: شوراي امنيت براساس گزارش آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي تصميم‌‏گيري خواهد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با حمايت از توسل به مكانيزم فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، گفت: دغدغه ما اين است كه درخواست‌‏هاي شوراي امنيت شنيده شود و به آنها عمل شود.
شيراك گفت: فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به طور خودكار به اعمال تحريم و استفاده از زور دلالت نمي‌‏كند، هرچند وي پذيرفت احتمال موارد فوق را به وجود مي‌‏آورد.

Copyright: gooya.com 2016