دوشنبه 25 اردیبهشت 1385

مصباحي مقدم: بعضي‌ها از اينكه هاشمي در ليست جامعه روحانيت است اعتراضاتي دارند، هاشمي از بنيان گذاران جامعه روحانيت مبارز است، ايرانيوز

غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه ليست جامعتين در خصوص خبرگان هنوز نهايي نشده است، گفت: با جامعه مدرسين حوزه علميه قم هنوز درحال بررسي هستيم ولي ليستمان براي اعلام نهايي نشده است.


سخنگوي جامعه روحانيت مبارز ادامه داد:‌ در ليست جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اسم هاشمي رفسنجاني گنجانده شد كه بعضي‌ها نسبت به اين مساله اعتراضاتي را از خود نشان داده‌اند.

وي افزود: هاشمي از كساني است كه از قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، در مورد انقلاب نقش فعالي داشته و در اين زمينه زندان افتاده و حتي شكنجه هم شده است.

مصباحي مقدم ادامه داد:‌به تعبير يكي از آيات قرآن كه در فتح مكه سخن مي گويد و برتري كساني را كه از قبل از فتح مكه اسلام آوردند را از كساني كه بعد از فتح مكه اسلام آوردند ترجيح مي‌دهد، هاشمي رفسنجاني هم از انقلابيون قبل از پيروزي است كه در راستاي حركت امام (ره) شكنجه شده است.

وي با بيان اينكه هاشمي پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم بيشترين خدمات را انجام داد و زحمات زيادي را متحمل شده بيان كرد: اين خوب نيست كه در بعضي از مناقشات سياسي مانند انتخابات رياست جمهور نهم كه به وجود آمده چنين شخصيتي مورد تعرض قرار بگيرد و نسبت به وي بي مهري ‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تاكيد كرد: خوب است كساني كه در عرصه مسائل سياسي تازه كار هستند در قضاوت و داوري نسبت به چنين شخصيت‌هايي جانب احتياط را رعايت كرده و اين احتمال را هم بدهند كه در آينده نسبت به آنها قضاوت‌هايي هم صورت خواهد گرفت.

وي خاطر نشان كرد: اين درست نيست كه بعضي‌ها اين سوال را مطرح كردند كه چرا جامعه روحانيت مبارز، هاشمي رفسنجاني را در ليست خود قرار داده، زيرا وي از اركان نظام جمهوري اسلامي و از بنيان گذاران جامعه روحانيت مبارز است.

Copyright: gooya.com 2016