دوشنبه 25 اردیبهشت 1385

كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا: حذف ايران از جام‌جهاني نه مصلحت است، نه ممكن، ايرنا

لندن، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۲/۲۵‬

نماينده شرق انگليس در اتحاديه اروپا سناريوي كنار گذاشتن تيم ملي فوتبال ايران از جام جهاني فوتبال در آلمان را اقدامي نابخردانه و غير عملي خواند.

"ريچارد هويت" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در لندن تاكيد كرد كه به اعتقاد اكثريت اعضاي پارلمان اروپا به مصلحت اروپا و جامعه بين‌المللي نيست كه براي اخراج ايران از جام جهاني تلاش كند.

هويت كه در حاشيه يك كنفرانس خبري در "انجمن خبرنگاران خارجي" در لندن با خبرنگارايرنا سخن مي‌گفت، افزود: عده معدودي از اعضاي پارلمان اروپااز جمله يك نماينده عضو حزب محافظه‌كار بريتانيا بيهوده در تلاشند تا به بهانه مساله هسته‌اي و نقض حقوق بشر، اخراج ايران از جام جهاني را مطرح كنند.

"ولي اين اقدامات كه فقط يك حربه تبليغاتي براي مطرح شدن اين افراد است، به جايي نخواهد رسيد."
وي كه سخنگوي حزب حاكم كارگر درامور خارجي و حقوق بشر دراتحاديه اروپا است، تصريح كرد: به فرض محال اگراخراج ايران از جام جهاني عملي شود، مردم اين كشور به جاي تشكراز حكومتهاي غربي پشت سردولت خود متحدتر خواهند شد و پيشنهاددهندگان اين طرح نابخردانه به هدف خود كه انزواي حكومت ايران است، دست نخواهند يافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هويت اعلام كرد كه در گذشته در مواردي تحريمهاي ورزشي عليه حكومتهاي سابق آفريقاي جنوبي و يوگسلاوي كارآيي داشته، ولي ايران با اين كشورها تفاوت اساسي دارد و تحريم تيم ملي اين كشور از جام جهاني موجب انزجار مردم آن از غرب خواهد شد.

اين نماينده بريتانيا در پارلمان اروپااعلام كرد كه به عنوان يك طرفدار فوتبال و يك سياستمدار، تحريم ورزشي عليه ايران را اقدامي كاملا غير عملي، نابخردانه و داراي تبعات منفي براي غرب مي‌داند و به شدت با آن مخالف است.

Copyright: gooya.com 2016