سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

تحصن دانشجویان پلی تکنیک (همراه با تصاويری از اين تحصن)، نشريه دانشجويي واژه

نشریه دانشجویی واژه: دانشجويان دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر در اعتراض به مشکلات صنفي و همچنين عدم صدور مجوز براي اردوي تفريحي خود ديروز تحصني را در جلوي دانشکده خود سامان دادند. گفتني است اعتراض دانشجويان از آن جا شروع شد که دکتر اکبري رئيس دانشکده کامپيوتر در نامه اي موهن خطاب به معاون دانشجويي دانشگاه خواستار لغو اردوي مختلط دانشجويان اين دانشکده شده بود. گفتني است محتشمي پور، مدير فرهنگي، در حاشيه اين نامه خواسته از اردوي مختلط اين دانشجويان جلوگيري گردد. حرکت اين دانشجويان با حمايت شوراهاي صنفي دانشکده هاي ديگر رو به رو شده بود و شوراهاي صنفي دانشکده هاي پليمر، برق، نساجي و صنايع در بيانيه هاي جداگانه حمايت خود را از اين حرکت ابراز کرده اند. همچنين شنيده شده در اعتراض به ايجاد محدوديت هاي اخير براي دانشجويان، شوراي صنفي دانشگاه در نظر دارد تريبون آزادي را هفته آينده در همين زمينه بر پا کند. انتقاد از عملکرد معاونت دانشجويي و فرهنگي، اعتراض به برخورد با نشريات دانشجويي، نقد عملکرد کميته انضباطي و ... از جمله محورهاي اين تريبون خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحصن دانشجویان پلی تکنیک (همراه با تصاويری از اين تحصن)، نشريه دانشجويي واژه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016