شنبه 23 اردیبهشت 1385

مسئولين دانشگاه سهند تسليم شدند، خبرنامه اميرکبير

مذاکرات شورای متحصنين با مسئولين دانشگاه نتیجه داد و آنها برای حل پاره ای از مشکلات دانشگاه قول کتبی و زمان مشخص اعلام کردند. تحصن صنفی دانشجویان دانشگاه سهند در حالی غروب جمعه به پایان رسید که ۴ روز از تحصن و بیبش از ۴۰ ساعت از اعتصاب غذای برخی از متحصنین می گذشت. لازم به ذکر است که در طول زمان مذاکرات که از صبح جمعه تا غروب ادامه داشت، ۱۲ نفر از دانشجویان به خاطر وخامت اوضاع به بیمارستان منتقل شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسئولين دانشگاه سهند تسليم شدند، خبرنامه اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016