سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

شورای روابط خارجی اتحاديه اروپا در بيانيه خود به بازداشت رامين جهانبگلو اعتراض کرد

شورای روابط خارجی اتحاديه اروپا در پی جلسه روز پانزده مه در بروکسل که با شرکت وزيران خارجه بيست و پنج کشور عضو اين اتحاديه تشکيل شد بيانيه ای حاوی نظرات خود در باره بحران هسته ای و روابط با ايران صادر کرد. در بند 5 اين بيانيه که متن کامل آن را در بخش "از ميان اخبار..." خبرنامه گويا منتشر شده، آمده است:

5 - شورا نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران، که با معيارهای جهانی و تعهدات مشخص ايران مغايرت دارد، عميقا ابراز نگرانی می کند. شورا در مورد افزايش موارد اعدام، بازداشت های خودسرانه، گسترش محدوديت در دسترسی به اطلاعات، افزايش موارد تعدی به حق آزادی بيان و مذهب به خصوص در مورد جوامع صوفی و بهايی، و همچنين ارعاب فعالان مدافع حقوق بشر، حقوقدانان و گروه های اقليت نگرانی خود را ابراز می دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شورا جدا در مورد بازداشت دکتر رامين جهانبگلو، فيلسوف ايرانی، نگران است. شورا از دولت ايران می خواد تا از تنبيه شهروندان ايرانی به دليل تماس آنان با اروپاييان، از جمله سفارتخانه ها، دانشگاه های و نهادهای فرهنگی اروپايی خودداری ورزد.

Copyright: gooya.com 2016