سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

برای آزادی رامین جهانبگلو مبارزه کنیم! بيانيه چهار سازمان سياسی

يورش حکومت جمهوری اسلامی برای " پاک سازی" مخالفان و سرکوب آزاديخواهان ايران در هفته های اخير فراز تازه ای گرفته است. دستگيری غيرمنتظره رامين جهانبگلو استاد دانشگاه تورنتو کانادا ، پژوهشگر واز چهره های شناخته شده روشنفکران سکولار ايران یکی از تازه ترين نمونه های تهاجم سازمان يافته حکومت عليه دگرانديشان ومخالفان سياسی است.
رامين حهانبگلو سه هفته پيش در حال بازگشت به ايران در فرودگاه مهرآباد تهران دستگير شد و به زندان اوين منتقل گردید. مقامات جمهوری اسلامی که در نخستين روزهای دستگيری نمی خواستند خبربازداشت وی را تائید کنند
سرانجام بر اثرفشار اعتراضات در داخل و خارج از کشور اعلام کردند که جهانبگلو به اتهام "ارتباط با بیگانگان"
دستگير شده است. اتهام بی پايه ای که به دلیل تکرار بیش از حد، چنان فرسوده شده است که اکنون دیگر مایه استهزاء و تمسخر همگان شده است. سردمداران حکومت اسلامی طی این 27 سال، هربار که يک مخالف و دگرانديشی را دستگير کرده اند همين اتهام را به وی نسبت داده اند ومزورانه تلاش کرده اند مخالفت مردم را با این ترفندها خنثی سازند و رابطه اسيران در بند رابا جامعه قطع کنند. اما در فاصله دو هفته آزاديخواهان در داخل و خارج از کشور از نحله های فکری متفاوت با انتشار اطلاعيه و اعلاميه اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را محکوم کرده اند و به رژيم نشان داده اند که دوران گروگان گيری و رعب آفرينی سپری شده وکسی در برابر تجاوز به حقوق شهروندان و سرکوب آزادی سکوت نمی کند.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام سرکوبگرانه اعلام می کنیم که اين اعتراضات، تنها اعتراض به دستگيری جهانبگلو نيست. اعتراض عليه ادامه بازداشت منصور اسانلو و فعالان جنبش کارگری است. اعتراض به سرکوب دانشجويان و احکام صادره عليه چهره های مبارز جنبش دانشجويی است . اعتراض به اعمال قهر و خشونت در مناطق ملی و سرکوب خواسته های به حق و دمکراتيک آنان است . اعتراض عليه سرکوب زنان و حقوق اهل قلم است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفاع ما از آزادی جهانبگلو ، منصور اسانلو، ناصر زرافشان و همه زندانيان سياسی ، دفاع از حق شهروندی ، دفاع از حق آزادی بيان وانديشه و پاسخ به وظيفه ای است که به عنوان يک شهروند ، انسان آزاده ، حزب وسازمانی که در راه استقرار دمکراسی در کشور مبارزه می کند بر عهده داريم. و در اين راه همه آزاديخواهان را به همراهی و همگامی دعوت می کنيم .


حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کو مه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
اردیبهشت 1385 برابر 16 ماه مه 2006

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برای آزادی رامین جهانبگلو مبارزه کنیم! بيانيه چهار سازمان سياسی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016