پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن همه گزینه ها از جمله حمله نظامی به جمهوری اسلامی را حفظ خواهد کرد، راديو فردا

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد واشنگتن همه گزینه ها از جمله حمله نظامی به جمهوری اسلامی را حفظ خواهد کرد. شان مککورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به صراحت به خبرنگاران گفت ضمانت امنیتی واشنگتن در زمره پیشنهادهایی نیست که قرار است در ازای توقف برنامه های هسته ای به حکومت ایران داده شود. وی گفت نمایندگان پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز سه شنبه آینده با یکدیگر دیدار می کنند تا موضعی یکپارچه در قبال جمهوری اسلامی بگیرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی گفت نمایندگان قدرتهای بزرگ اکنون گرم بررسی این موضوع اند که در صورت پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهادهای اروپا، جامعه بین المللی چه واکنشی باید داشته باشد. خبرهای رسما تایید نشده حاکی از دادن امتیاز یک نیروگاه آب سبک به ایران توسط نمایندگان مذاکره کننده اروپا است. این پیشنهاد و پیشنهادهای تشویقی دیگر از سوی رئیس جمهوری اسلامی مردود شمرده شد. هنوز روشن نیست چین و روسیه با قطعنامه پیشنهادی اروپا موافقت خواهند کرد یا نه.

Copyright: gooya.com 2016