پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385

گروگان آزاد شده، وارد زاهدان شد، انتخاب

خبرگزاري انتخاب : هراتی ابتدای شب چهارشنبه ، پس از آن در شامگاه 25 اسفند در جاده زابل – زاهدان به اسارت گروهک جندا... گرفتار شد ، پس از آزادی به نزد خانواده خود برگشته است.

خبرگزاري انتخاب : خبرنگار خبرگزاری «انخاب» از زاهدان گزارش داد: امیر هراتی شب گذشته وارد زاهدان شد.

بنابراین گزارش، هراتی ابتدای شب چهارشنبه ، پس از آن در شامگاه 25 اسفند در جاده زابل – زاهدان به اسارت گروهک جندا... گرفتار شد ، نزد خانواده خود برگشته است.

امیر هراتی طی سخنانی خبر از سلامت سایر گروگان ها داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گروگان آزاد شده، وارد زاهدان شد، انتخاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016