یکشنبه 31 اردیبهشت 1385

شهرام جزايري به مجتمع قضايي امور اقتصادي احضار شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

شهرام جزايري براي پاسخ به سوالات جديد قاضي ويژه‌ي تعيين شده براي رسيدگي به پرونده‌اش، به شعبه‌ي 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي احضار شد.

سيدمحمود حسيني اصل، مدير روابط عمومي مجتمع قضايي امور اقتصادي در اين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با توجه به ابلاغ ويژه‌ي آيت‌الله هاشمي شاهرودي به قاضي وحيد كربلايي آقاملكي (رييس دادگاه انقلاب مجتمع قضايي امور اقتصادي)، وي با مطالعه‌ي پرونده درخصوص نظرات كارشناسان و حسابرسان و طرح سوالات جديد، شهرام جزايري را به شعبه‌ي 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي، جهت انجام تحقيقات مقدماتي احضار كرد.

چندي پيش وكيل مدافع شهرام جزايري از نقض حكم محكوميت موكلش از سوي شعبه‌ي 20 ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه بدوي خبر داده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سيدمحمدصادق آل‌محمد اظهار داشت كه به موجب اين حكم، محكوميت شهرام جزايري از جهت اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور ماهيتا نقض و به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه بدوي ارجاع داده شد تا مجددا به اين اتهام رسيدگي شود. شهرام جزايري، سه اتهام داشت؛ يكي اخلال در نظام صادراتي كشور كه به 20 سال حبس محكوم شده بود و دوم پرداخت رشوه كه از اين حيث به 3 سال حبس محكوم شده بود و يكي هم تخلف در اخذ كارت معافيت از سربازي كه از اين جهت هم به 4 سال حبس محكوم شده بود. اعتراض نسبت به دو اتهام آخر در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي خواهد شد و ديوان عالي كشور به اين دو اتهام رسيدگي نكرد و رسيدگي به اين اتهامات به ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر استان موكول است اما از جهت مهم‌ترين اتهام او يعني اخلال در نظام صادراتي كشور كه مورد اعتراض ما قرار گرفت، از ناحيه قضات ديوان عالي كشور، محكوميت صادره از سوي دادگاه بدوي نقض شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شهرام جزايري به مجتمع قضايي امور اقتصادي احضار شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016