دوشنبه 1 خرداد 1385

دانشجويان دانشگاه اميركبير در اعتراض به عملکرد رياست دانشگاه؛ تحصن كردند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

شوراي صنفي دانشگاه اميركبير در اعتراض به عملكرد رياست دانشگاه، مديريت فرهنگي و تغيير مديريت دانشگاه تريبون آزادي را با حضور اعضاي صنفي دانشكده‌‏هاي مختلف اين دانشگاه برگزار كرد.
سروش برزو در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين خبر گفت: متاسفانه پس از تغيير مديريت دانشگاه شاهد كارشكني‌‏هاي مختلف در امور صنفي دانشجويان به خصوص برگزاري اردوهاي دانشجويي هستيم كه امروز دانشجويان در اعتراض به عملكرد مديريت فرهنگي و دفاع از حقوق صنفي خود تريبون آزادي را در صحن دانشگاه برگزار و پس از تجمع در مقابل ساختمان معاون فرهنگي، به سمت درب اصلي دانشگاه راهپيمايي كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با بيان اينكه اين تحصن از ساعت 5/11 صبح آغاز و تا ساعت 13:30 به طول كشيد، افزود: در اين تحصن دانشجويان خواستار استعفاي معاونت دانشجويي دانشگاه بودند.

Copyright: gooya.com 2016