دوشنبه 1 خرداد 1385

اهانت به هويت و ارزش هاي فرهنگي اقوام ايراني محكوم است، بيانيه نهضت آزادی ايران

در شرايط خطيري كه ميهن عزيزمان ايران، بيش از هر زمان ديگر نيازمند وحدت و يكپارچگي ملي و همدلي و هم‌آوايي در چارچوب مرزهاي ايران است، با كمال تأسف در ادامه پاره‌اي از تبعيض‌هاي قومي و مذهبي در ديگر مناطق ايران، كه پيامدهاي آن خدشه وارد شدن به انسجام و وحدت ملي است، روزنامه ايران شماره 3469 روز جمعه مورخ 22/2/85 در ضميمه صفحه كودك خود به چاپ مقاله‌اي در قالب كلمات سخيف و زشت اقدام نموده و در آن به فرهنگ، زبان و شخصيت عموم مردم ايران و به خصوص هموطنان شريف آذربايجاني، اين مدافعان سرافراز جنبش‌هاي آزاديخواهانه و حافظان وحدت ملي و پاسدار مرز و بوم و فرهنگ ايراني اهانت روا داشته است.
نهضت آزادي ايران، عميقاً بر آزادي ابراز نظر و بيان ديدگاه‌ها و گردش آزاد اطلاعات در مطبوعات كشور تأكيد دارد و در عين حال، حفظ حرمت اقوام، جمعيتها و اشخاص را شرط لازم براي قوام و دوام آزادي مطبوعات و نيز پاسداري از ميراث غني ادبيات را وظيفه و شرط توفيق روزنامه‌نگاران متعهد و ماندگاري نشريات فاخر مي‌داند. اهانت و توهين حتي به يكي از شهروندان و به طريق اولي به يكي از اقوام اصيل ايراني كه بخش مهمي از جمعيت ميهنمان را تشكيل مي‌دهند به هيچ روي با اخلاق حرفه روزنامه‌نگاري و رعايت منافع ملي سازگار نيست.
براساس گزارش واحد نهضت آزادي ايران در استان آذربايجان شرقي، در روزهاي اخير در دانشگاههاي اردبيل و اروميه، تظاهرات اعتراض‌آميزي صورت گرفته و روز سه شنبه 26/2/85 دانشجويان دانشگاه تبريز با اخذ مجوز از رئيس دانشگاه مزبور، ضمن تجمع اعتراض‌آميز گسترده خود، خواستار رسيدگي و مجازات مسئولان روزنامه ايران و عذرخواهي از همه ملت ايران به ويژه هموطنان ترك زبان شده‌اند. در قطعنامه پاياني اين تجمع تصريح شده است : "ما دانشجويان دانشگاه تبريز ضمن مردود دانستن انگهاي بي‌مفهوم، برچسب‌هاي پان تركيست، تجزيه طلب و غيره، اعلام مي‌داريم جنبش دانشجويي آذربايجان حركت اصيلي است كه صادقانه با احياي فرهنگ اصيل خودي، سعي در مقابله با هجمه فرهنگي بيگانگان دارد."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نهضت آزادي ايران، بر اين باور است كه ايران كشوري است با سابقه تاريخي روشن و با ملت واحد و شامل اقوام مختلف و همه با حقوق برابر. از آنجا كه علاوه بر حفظ حقوق سياسي و اجتماعي، تأمين حقوق فرهنگي همه ايرانيان ـ از جمله هويت‌هاي قومي، ديني و زباني ـ در قانون اساسي نيز به رسميت شمرده شده است، نهضت آزادي ايران هرگونه اهانت ويا تبعيض قومي و زباني را برخلاف مصالح و منافع ملي ارزيابي كرده و آنرا محكوم مي‌نمايد و از مدير مسئول روزنامه ايران مصراً خواستار رسيدگي به اهانت صورت گرفته توسط روزنامه ايران و تذكر اكيد به متخلفين و الزام به عذرخواهي از ملت ايران به ويژه هموطنان ترك زبان مي‌باشد.
نهضت آزادي ايران، ضمن حمايت از اعتراض برحق دانشجويان و مردم سرافراز آذربايجان ايران و هموطنان ترك زبان به اين موضوع و برخوردهاي مشابه با مسائل ملي و قومي خويش، از‌آنان درخواست مي‌نمايد باحفظ آرامش و امنيت، اعتراضات خود را با روشهاي مدني و مطالبات برحق خود را با متانت پيگيري نمايند، تا ضمن احقاق حقوق اقوام ايراني، عملاً توطئه دشمنان تجزيه طلب خنثي شود.

نهضت آزادي ايران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اهانت به هويت و ارزش هاي فرهنگي اقوام ايراني محكوم است، بيانيه نهضت آزادی ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016