سه شنبه 2 خرداد 1385

مدير کل امنيتي وزارت کشور: تجمع تبريز غير قانوني برگزار شده است، ايلنا

- اعتراضات در حال حاضر به سمت اوباشگري سوق داده مي شود
- ماموران نيروي انتظامي در حال انجام وظايف قانوني خود هستند


تهران- خبرگزاري كار ايران

مدير كل امنيتي وزارت كشور گفت: نوع حركتهايي كه در تبريز در حال شكل گيري است فراتر از اعتراض به اهانت صورت گرفته از سوي يك روزنامه، تصور مي شود.
"رضوي" در گفت وگو با خبرنگار ايلنا تصريح كرد: تجمع مردم تبريز ساعت 16 شروع شد كه تعدادشان با گذشت زمان افزايش يافت به گونه اي كه اين افزايش در حال رفتن به سمت ناآرامي‌‏هاست.
وي با تاكيد بر اينكه اين تجمع بدون مجوز و به صورت غير قانوني برگزار شده است، اظهارداشت: ممكن بود اين تجمع ساعت4 قابل هضم و درك باشد، اما ادامه آن تا اين ساعت به هيچ عنوان قابل درك نيست ،خصوصا اينكه اين درگيريها در حال حاضر به سمت اوباشگري سوق داده مي شود.
مدير كل امنيتي وزارت كشور افزود: كساني كه به صورت غير قانوني اين تجمع را برگزار كرده و كساني كه اين تجمع را به سمت و سوي اوباش گري مي برند از لحاظ قانوني كار نادرست و غير منطقي انجام داده‌‏اند كه اين مساله در حال پيگيري است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضوي اظهارداشت: ماموران نيروي انتظامي و كساني كه در منطقه حضور دارند در حال انجام وظايف قانوني خود در جهت آرام كردن اوضاع هستند.
وي تاكيد كرد: آنچه براي ما در وزارت كشور اصل است رعايت حقوق شهروندي است و اجازه نخواهيم داد عده‌‏اي با كارهاي غير قانوني حقوق مردم را تضييع كنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير کل امنيتي وزارت کشور: تجمع تبريز غير قانوني برگزار شده است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016