سه شنبه 2 خرداد 1385

درگيري يک نماينده با خبرنگار روزنامه ايران در مجلس، ايرانيوز

نصيري: ناامني‌هاي كشور از بي‌كفايتي است!


نحوه سؤال خبرنگار روزنامه ايران و يكي از خبرگزاري‌ها از نماينده گرمي در مجلس كه قصد داشتند حركت‌هاي اخير در شهرهاي آذربايجان را متوجه نيروهاي خارجي و با هدايت آنها القا كنند، عصبانيت اين نماينده را در پي داشت.

به گزارش ايرانيوز، ناصر نصيري كه در انتقاد از كاريكاتور روزنامه ايران صحبت مي‌كرد، افزود: در مملكت قحط‌الرجال نيست و آقاي وزير بايد بركنار شود. چنين مسايلي است كه باعث ايجاد ناامني مي‌شود.

وي با اشاره به برخي ناامني‌ها در مناطق سيستان و بلوچستان، خوزستان و ... گفت: اين ناامني‌ها بي‌كفايتي دولت را مي‌رساند.

خبرنگار روزنامه ايران كه مدام سعي مي‌كرد حركت‌هاي اخير مردم ترك زبان را متوجه نيروهاي خارجي نشان دهد كه نصيري از صحبت اين خبرنگار به شدت عصباني شد و گفت: شما هم داريد به مردم آذربايجان اهانت مي‌كنيد. چرا اين گونه اهانت مي‌كنيد؟

سپس نصيري كه كنترل خود را از دست داده بود،دست خود را بالا برد و خطاب به خبرنگار ايرنا گفت: بزنم دهانتان؟! چرا اهانت مي‌كنيد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نصيري بركناري وزير ارشاد را ضروري دانست و با بيان اين كه آشوب‌هاي اخير را هم كار درستي نمي‌دانيم، از مردم آذربايجان خواست تا آرامش خود را حفظ كنند تا نمايندگان مسأله را پيگيري كنند. نصيري با وساطت چند نماينده آرام شد و جمع خبرنگاران را ترك كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درگيري يک نماينده با خبرنگار روزنامه ايران در مجلس، ايرانيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016