سه شنبه 2 خرداد 1385

تازه ترین موارد اعمال محدودیت نسبت به روزنامه نگاران در غرب کشور، خسرو کردپور، صداي آمريکا

- جناب آقای کردپور لطفا" ما را در جریان تازه ترین موارد اعمال محدودیت علیه اهل قلم در کردستان ایران قرار دهید.

بله باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم آقای عزت ا... زندی عضو شورای شهر سنندج و مدیر مسئول ماهنامه ی ژیار ، به اتهام نشر اکاذیب به شعبه ی چهارم بازپرسی دادسرای سنندج احضار شد.شاکی مدیر مسئول ماهنامه ی ژیار ناحیه ی مقاومت بسیج استان کردستان می باشد وعلت شکا یت نیز انتشار نامه ای خطاب به معاون عمرانی استانداری کردستان ،در خصوص غیر قانونی بودن دیوار کشی زمین در کنار مرکز فرماندهی ناحیه ی مقاومت بسیج ، در شماره ی 47 ماهنامه ی ژیار می باشد.ماهنامه ی ژیار مدت 7 سال است که اول هر ماه در زمینه های شورایی ، اجتماعی و فرهنگی در سنندج مرکز استان کردستان منتشر می شود.
در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی نیزآقای ایلیاز ئیکنلی یکی از نویسندگان مقالات هفته نامه ی صدای ارومیه که برای بازی در یک سریال به همراه 15 نفر دیگر از بازیگران راهی محل اجرا بودند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد .ایشان پس از سه روزبازداشت با قرار وثیقه ی بیست میلیون تومانی آزاد وقرار است به اتهامات وی در دادگاه مرند رسیدگی شود .
همچنین با شکایت دفتر حقوقی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ، محمد رضاخادم شمس مدیر مسئول هفته نامه ی صدای ارومیه جهت رسیدگی به اتهامات وارده به شعبه ی 6 دادگاه انقلاب احضار شدند. این هفته نامه مدت هشت سال است که در آذربایجان غربی منتشر می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در ادامه ی خبرهای رسیده از ارومیه ، نشریه ی دانشجوئی هارای به مدیر مسئولی و سر دبیری رضا حقیقی و وحید یحیوی که از اردیبهشت 84 منتشر می شد از سوی مسئولین دانشگاه به منع دائم از انتشار و محرومیت مدیر مسئول ازتصدی این سمت محکوم گردید. پیش از این نیز مدیر مسئول نشریه ی دانشجویی اولوس در دانشگاه ارومیه به کمیته ی ناظر بر نشریات دانشجویی احضار شده بود .

Copyright: gooya.com 2016