پنجشنبه 4 خرداد 1385

دانشجويان دانشگاه اميركبير در صحن مسجد دانشگاهشان گريستند، گزارش ترانه بنی يعقوب، سرمايه

ديروز (چهارشنبه) برخي از دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، اميركبير و علامه طباطبايي دست به تحصن زده و از رفتن به كلاس‌هاي درسشان خودداري كردند.

ديروز براي چندمين روز متوالي دانشگاه‌هاي كشور ناآرام بودند. شايد برخي، بخشي از اين ناآرامي‌ها را به حوادث چند روز گذشته و «انتشار كاريكاتور روزنامهء ايران» و اعتراض دانشجويان آذري‌زبان دانشگاه‌ها ارتباط مي‌دهند اما تعدادي از دانشجويان معترض گفتند كه همهء ماجرا اين نيست و اعتراضات دانشجويان حكايت ديگري دارد.

مسوولان دانشگاه اميركبير پاسخگوي دانشجويان نيستند

سه روز پيش مديران دانشگاه اميركبير، اجازهء برگزاري انتخابات انجمن اسلامي را به دانشجويان اين دانشگاه ندادند، به همين دليل اعتراض‌هاي وسيعي از سوي دانشجويان اين دانشگاه شكل گرفت; اعتراضاتي كه تا عصر ديروز نيز ادامه يافت.

دانشجويان اميركبير نگران محدود شدن فضاي سياسي دانشكده‌شان هستند; فضايي كه از نظر آن‌ها ضربه‌پذيرتر مي‌شود.

اما يكي از دانشجويان اين دانشگاه حتي ماجرا را ساده‌تر از اين‌ها مي‌داند: «خواسته‌هاي ما در ابتدا كاملائ صنفي بود. ما از رييس دانشگاه خواستيم تا مجوز يك تريبون آزاد را به دانشجويان بدهد و با حضور خودش و گفت‌وگو، مسايل را حل كنيم اما «رهايي» رييس دانشگاهمان با اين خواستهء‌ما مخالفت كرد و اعضاي شوراي صنفي هم در اعتراض به اين نوع برخورد دست به تحصن زدند. اما رييس دانشگاه باز هم حاضر به پاسخگويي نشد».

اين بي‌اعتنايي مسوولان دانشگاه، دانشجويان را ناراضي كرد و سه‌شنبه و چهارشنبهء اين هفته نيز آن‌ها به اعتراضاتشان ادامه دادند، همچنين تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه ديروز در اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند.

دانشجويان بدون حامي

ديروز دانشجويان دانشگاه اميركبير در صحن مسجد دانشگاهشان گريستند.

"بسيج دانشگاه در مراسمي اعضاي انجمن اسلامي، شوراي صنفي و بسياري ديگر از دانشجويان اين دانشگاه را بي‌دين و ضدمذهب خواند. از اين اتهامات به راحتي نمي‌توان گذشت. ما تنها هستيم و بدون حامي در معرض اتهام قرار گرفته‌ايم."

اين را يكي از دانشجويان دانشگاه اميركبير كه خواست نامش فاش نشود، مي‌گويد و اضافه مي‌كند: «كار به جايي رسيده كه به اعتقادات دانشجويان هم توهين مي‌كنند. اعتراض‌هاي ما ساده و صنفي بود و اگر رييس دانشگاه به ميان‌ما مي‌آمد ولو اين‌كه تجمع‌مان را غيرقانوني اعلام مي‌كرد بهتر از اين بود كه خودش را از ما پنهان كند.»

دانشجويان اخراجي را به دانشگاه بازگردانيد

اما دانشكدهء فني و حقوق دانشگاه تهران نيز ديروز، روز شلوغ و ملتهبي را از_ سر گذراند. دانشجويان اين دانشكده‌ها با شعارهايشان خواستار آزادي دانشجوياني بودند كه در درگيري سه‌شنبه شب دستگير شده بودند.

به گفتهء برخي از دانشجويان دانشگاه تهران، سه‌شنبه شب گذشته چند تن از دانشجويان در دانشگاه بازداشت شده و از محل نگهداري آنان خبري در دست نيست.

ريشه ناآرامي‌هاي دانشجويان در دانشگاه تهران به دو هفتهء گذشته و اخراج دو تن از دانشجويان اين دانشگاه برمي‌گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«پيمان عارف» و «مهدي امين‌زاده» دو دانشجوي دانشگاه تهران، دو هفته پيش به اتهام نداشتن صلاحيت عمومي و اعتقادي از دانشگاه اخراج شدند. يكي از خواسته‌هاي دانشجويان معترض نيز بازگشت آن به دانشگاه است. يكي از دانشجويان مي‌گويد: «كميتهء انضباطي شما مكاني است كه حق رسيدگي به تخلفات دانشجويان را دارد. اما اكنون وضع جور ديگري شده و هر معماري در دانشگاه در مسايل دانشجويان دخالت مي‌كند. دو تن از همكلاسي‌هاي ما به دليل نداشتن صلاحيت عمومي و اعتقادي از دانشگاه اخراج شدند. صلاحيت عمومي و اعتقادي اصلائ يعني چه؟ مسوولان چرا پاسخگوي ما نيستند؟»

دانشجويان دانشگاه تهران ديروز در شعارهايشان همچنين خواستار استعفاي رييس دانشگاه تهران بودند. آن‌ها فرياد مي‌زدند: «رييس انتصابي، استعفا، استعفا». يكي از دانشجويان مي‌گويد: «انتخابات شوراي صنفي دانشگاه ديروز بدون هيچ دليل منطقي لغو شد. مسوولان قصد دارند اختيارات دانشجويان را محدود كنند، اما ما اجازه نمي‌دهيم.»

اعتراض در دانشكده - علوم اجتماعي علامه طباطبايي

ديروز دانشجويان دانشكده\ علوم اجتماعي علامه طباطبايي نيز در اعتراض به محدوديتهاي اعمال شده در مورد دانشجويان و استادان اين دانشگاه تحصن كردند.

آن‌ها كه از اخراج يكي از استادان اين دانشگاه كه چند ماه قبل رخ داده بود به شدت منتقد بودند، خواستار آزادي عمل و اعاده حرمت به دانشجويان و استادان شدند.

Copyright: gooya.com 2016