چهارشنبه 3 خرداد 1385

برای پنجمین روز متوالی فضای پلی تکنیک بحرانی گزارش می شود، چهارمين گزارش نشریه دانشجویی واژه همراه با عکس

نشریه دانشجویی واژه: برای پنجمین روز متوالی فضای پلی تکنیک بحرانی است. در ادامه اعتراضات دانشجویی در مورد مداخله بسیج و نهاد رهبری با پشتیبانی مدیریت دانشگاه در انتخابات انجمن اسلامی و همچنین دیگر مشکلات صنفی دانشگاه، و در پی مورد پذیرش قرار نگرفتن خواسته های دانشجویان از سوی مسئولین، امروز دانشجویان پلی تکنیک در اقدامی خودجوش تصمیم به اعتصاب غذا گرفتند. صحن دانشگاه مملو از غذای دانشجویانی است که تصمیم به اعتصاب گرفتند. همچنین پس از نماز ظهر و عصر بسیج با در اختیار گرفتن تریبون مسجد شروع به تهمت پراکنی و شانتاژ علیه فعالیت های دانشجویی کرد.

اعضای انجمن با ورود به مسجد خواستند به تهمت پراکنی ها و شانتاژهای بسیج پاسخ دهند که با ممانعت نیروهای بسیجی مواجه شدند. دزفولی، عضو طیف محذوف انجمن اسلامی، معروف به طیف شیراز، که هم اکنون نیز سال هاست دانشجو نیست نیز با حضور در مسجد نقش سردسته هوچی گرهای بسیج به عهده داشت. حضور عموم دانشجویان در مسجد و انحصارطلبی های بسیج موجب برخورد شدیدی میان دانشجویان و بسیجیان شد. فضا در پلی تکنیک همچنان آبستن حوادث بوده و بحرانی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016