جمعه 5 خرداد 1385

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا: در طرح ارايه هويج و چماق به ايران پيشرفت زيادي حاصل شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: نشست قدرت‌‏هاي جهان در اتخاذ رويكرد در قبال برنامه هسته‌‏اي ايران پيشرفت خوبي داشت اما توافق در اين باره هنوز نهايي نشده است.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا) شون مك كورمك گفت: مذاكره كنندگان آمريكا, روسيه, چين, انگليس, فرانسه و آلمان بايد نتيجه اين نشست را به پايتخت كشورهاي خود گزارش دهند و احتمالا نشست‌‏‌‏هاي ديگري در اين باره برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه مك كورمك ادامه داد: آنچه شنيديم اين است كه در توضيح طرح براي ارايه هويج و چماق به ايران پيشرفت زيادي حاصل شد.
وي افزود: احتمالا پس از اين كه مقامات سياسي در پايتخت كشورها طرح پيشنهادي را مسائل مختلف را مورد بررسي قرار دادند، نشست‌‏هايي درسطح وزراي خارجه برگزار مي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مك كورمك گفت كه ارزيابي از نشست لندن پس از گفت وگوي كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه با نيكلاس برنز، معاون وزير خارجه آمريكا و مذاكره كننده در نشست لندن انجام شد اما وي جزييات اين نشست كه پشت درهاي بسته انجام شد را بيان نكرد.

Copyright: gooya.com 2016