جمعه 5 خرداد 1385

جبهه مشارکت: نحوه برخورد با مساله قوميت‌‏ها نيازمند تدبير همه‌‏جانبه است، ايلنا

* توقيف روزنامه ايران و بازداشت روزنامه‌‏نگاران آن وجاهت قانوني ندارد


تهران- خبرگزاري كار ايران

دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران در مورد ناآرامي‌‏هاي اخير شهرهاي ترك‌‏زبان, توقيف روزنامه ايران و سياست‌‏هاي دولت در دانشگاه‌‏ها اعلام موضع كرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در جلسه چهارشنبه شب دفتر سياسي اين حزب تحولات داخلي كشور مورد بحث قرار گرفت. بر اين اساس موضوع حوادث بسيار مهم تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان و حركت‌‏هاي دانشجويي پيرامون موضوع هتك حرمت هم‌‏وطنان غيور ترك مهمترين موضوع اين جلسه بود.
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن ارج‌‏گذاري و تعظيم نسبت به حميت و هويت فرهنگي، قومي و تاريخي مردم ترك و درك و همراهي با احساسات جريحه‌‏دار شده آنان و محكوم كردن برخوردهاي خشونت‌‏آميز با تجمعات مردمي و اعتراض مدني، بر اين نظر تاكيد مي‌‏كند كه با وجودي كه اين ماجرا مي‌‏توانست ابعاد محدودي بيابد و در مسير درستي قرار بگيرد، متاسفانه ماجرا به دليل نوعي سوءتدبير گسترش يافته و براي مردم و كشور هزينه‌‏آفرين شده است.
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت معتقدند نحوه برخورد با مساله قوميت‌‏ها نيازمند تدبير همه‌‏جانبه و اهتمام ويژه‌‏اي از سوي حكومت است و به خصوص نگاه‌‏هاي امنيتي و نظامي نبايد راهبر مسوولان به سوي اين موضوع باشد و هرگونه بي‌‏توجهي به آن مي‌‏تواند زيان‌‏هاي غير قابل جبراني را براي همگان و به خصوص منافع ملي، يكپارچگي و پيوستگي همه اجزاي كشور با هم به دنبال داشته باشد.
در ارتباط با اين مساله، دفتر سياسي جبهه مشاركت تصويب كرد كه اين حزب بيانيه تفصيلي را منتشر و نقطه نظراتش را در آن اعلام كند.
به گزارش "ايلنا"، دفتر سياسي جبهه مشاركت همچنين با بررسي توقيف روزنامه ايران، بر موضع اصولي جبهه مشاركت در ارتباط با كليه مطبوعات مبني بر حفظ حقوق و آزادي‌‏هاي مطبوعات تاكيد كرد.
به اعتقاد دفتر سياسي جبهه مشاركت، آزادي‌‏هاي مطبوعاتي به طور كلي در چارچوب احقاق حقوق قوميت‌‏ها محسوب مي‌‏شود و به طور قطع بدون مطبوعات آزاد، حقوق اقوام نيز برجسته و استيفا نخواهد شد، از اين رو ضمن تحفظ بر موضع انتقادي نسبت به مطلب مندرج در روزنامه ايران، دفتر سياسي جبهه مشاركت اعلام مي‌‏كند كه توقيف روزنامه ايران و بازداشت روزنامه‌‏نگاران آن وجاهت قانوني ندارد و اميدواريم رخداد يك خطاي مطبوعاتي و پيامدهاي آن، موجبات فشار هر چه بيشتر و ايجاد فضايي بسته براي مطبوعات را فراهم نياورد.
به ويژه كه در ماه‌‏هاي اخير با بهانه‌‏هاي مشابه، شاهد توقيف موقت چندين نشريه با زبان‌‏هاي قومي (عربي, كردي و تركي) از سوي هيات نظارت بر مطبوعات بوده‌‏ايم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر سياسي جبهه مشاركت معتقد است كه دفاع از آزادي مطبوعات اصل خدشه‌‏ناپذير و جزء حقوق شهروندي هر ايراني است و هرگونه تخلف يا جرم مطبوعاتي بايد از مسير قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد و نبايد در اين ميان حقوق روزنامه‌‏نگاران ضايع‌‏شده و امنيت شغلي و استقلال حرفه‌‏اي آنها وجه‌‏المصالحه درگيري‌‏هاي سياسي شود.
همچنين اثرات سياست‌‏هاي دولت جديد در دانشگاه‌‏ها موضوع ديگر بررسي شده دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي بود. دفتر سياسي جبهه مشاركت نسبت به انتصابي شدن روساي دانشگاه‌‏ها، دانشكده‌‏ها, بازنشستگي و اخراج اعضاي هيات علمي، دخالت در امور داخلي تشكل‌‏هاي مستقل دانشجويي، احضار و صدور حكم براي فعالان دانشجويي در كميته‌‏هاي انضباطي و ايجاد محدوديت‌‏هاي جديد براي فعاليت‌‏هاي فرهنگي- سياسي در دانشگاه‌‏ها كه همه آنها با هدف تضعيف استقلال دانشگاه‌‏ها صورت مي‌‏گيرد، ابراز نگراني كرد.

Copyright: gooya.com 2016