جمعه 5 خرداد 1385

گروه ‪ ۵+۱‬به مذاكره درباره پيشنهادهاي اروپا ادامه مي‌دهد، ايرنا

لندن، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۳/۰۵‬

در محافل ديپلماتيك پايتخت انگليس شايع است كه پنج كشور عضو ثابت شوراي امنيت و آلمان هفته آينده به رايزني‌هاي فشرده درباره بسته پيشنهادي ترويكاي اروپايي در برنامه هسته‌اي ايران ادامه خواهند داد.

گزارش‌هاي غيررسمي حاكي است، سه‌شنبه آينده مديران سياسي وزارتخانه‌هاي خارجه انگليس، آمريكا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان از طريق اينترنت و "ويديو كنفرانس"، تشكيل جلسه مي‌دهند.

همچنين شنيده مي‌شود، پس ازبرگزاري اين جلسه اينترنتي و جمع‌بندي نظرات، نشست وزيران خارجه اين كشورها به فاصله چند روز در يك كشور اروپايي تشكيل خواهد شد.

با اين‌حال، وزارت خارجه انگليس كه چهارشنبه گذشته ميزباني نشست رسمي گروه "‪ "۵+۱‬لندن با دستوركار بررسي پيشنهادهاي انگليس، فرانسه و آلمان به ايران را برعهده داشت، از تاييد يا تكذيب اين گزارش‌ها خودداري كرد.

يك سخنگوي اين وزارتخانه روز جمعه در تماس خبرنگار ايرنا با وي گفت:
در نشست چهارشنبه قرار شد، مديران سياسي نظرات خود را به وزيران خارجه ارايه دهند.

وي گفت: پيشنهادها در دست بررسي‌است و باتوجه به‌اينكه پيشنهاد برگزاري نشست وزيران مطرح است، امكان تشكيل جلسه بعدي در سطح مديران يا حتي وزيران در آينده نزديك وجود دارد.

اين سخنگو كه مطابق قانون وزارت خارجه انگليس ذكر نام وي مجاز نيست، اضافه كرد كه زمان و مكان نشست بعدي هنوز نهايي نشده است.

آخرين نشست نمايندگان پنج كشور داراي حق وتو به همراه آلمان در پايتخت انگليس روز چهارشنبه بدون رسيدن به توافقي به كار خود پايان داد.

با اين حال، وزارت خارجه انگليس نشست فوق را "سازنده و اميدواركننده" توصيف و از آنچه كه "حصول پيشرفت" در مذاكرات بود، اظهار خرسندي كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گزارش‌هاي غيررسمي از تقسيم‌بندي شركت‌كنندگان اين نشست به سه جبهه چين به همراه روسيه، انگليس، فرانسه و آلمان، و آمريكا خبر داده‌اند.

محتواي بسته پيشنهادي ترويكاي اروپايي تاكنون علني نشده، اما برخي گزارش‌ها از درج برخي "مشوق‌ها و تهديدها" در آن ازجمله امكان همكاري اروپا با ايران در ساخت رآكتور هسته‌اي آب سبك به ازاي تعليق دايمي فعاليت‌هاي غني‌سازي در ايران حكايت دارد.

انگليس ضمن تاييد وجود اختلاف نظر ميان اعضاي اين نشست، هرگونه گزارش درباره مفاد پيشنهادها را با توجه به محرمانه و در جريان بودن مذاكرات "تخيلي و خام" توصيف كرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گروه ‪ ۵+۱‬به مذاكره درباره پيشنهادهاي اروپا ادامه مي‌دهد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016