یکشنبه 7 خرداد 1385

تجمع اعتراض‌آميز تعدادي از آذري‌زبان‌ها در ضلع غربي مجلس: "تدريس زبان تركي"، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس


حدود 200 نفر از آذري‌زبانان ساعت 10:30 صبح امروز (يكشنبه) به قصد تجمع به سمت مجلس حركت كردند،اما با ممانعت نيروي انتظامي متفرق شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا- اين افراد در ضلع غربي مجلس و درپشت متروي ايستگاه بهارستان با در دست داشتن پارچه نوشته‌ها و پلاكاردهايي شعارهاي خود را اعلام مي‌كردند.

نيروي انتظامي افراد تجمع‌كننده را به سمت خيابان منتهي به پل چوبي هدايت و مشايعت كرد.

تجمع‌كنندگان به زبان تركي شعار مي‌دادند:«آذربايجان بيدار است، به انقلاب وفادار است»،«تدريس زبان تركي» و «براي هر زبان يك مدرسه لازم است»

همچنين تجمع‌كنندگان شعار مي‌دادند؛ « نيروي انتظامي حافظ جان مايي. الله اكبر ، الله اكبر»

بر روي پلاكاردهاي آنها نيز نوشته شده بود؛ «تدريس زبان تركي» و«اصل 19 و 15 قانون اساسي مي‌گويد؛ هر زباني كه مي‌تواند در مدارس تدريس شود.»

سردار طلائي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز كه در محل اين تجمع حضور داشت در پاسخ به سوالي درخصوص حضور تعدادي از آذري‌زبان‌ها از شهرهاي تبريز، اردبيل و زنجان در تهران گفت: من اطلاعي ندارم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مهرانگيز مروتي، عشرت شايق، اسماعيل جبارزاده و محمد عباس‌پور نمايندگان خلخال، تبريز و اروميه نيز درمجلس حضور داشتند و به خبرنگاران گفتند: از اين تجمع مطلع نشده‌اند.

مهرانگيز مروتي در خصوص عملكرد نيروي انتظامي به خبرنگاران پارلماني گفت:« ما نمي‌دانستيم كه اين افراد پشت مترو تجمع كرده‌اند و نيروي انتظامي مانع از ورود آنها به خيابان‌ مجلس شده است.»

Copyright: gooya.com 2016