یکشنبه 7 خرداد 1385

مصطفي معين: تحت هر شرايطي بايد مقابل اشتباهات احتمالي ايستادگي كرد، ايرانيوز

- مي توانيم با اصل قرار دادن امنيت ملي و پايداري منطقي، مذاكرات را پيش ببريم
- بايد منافع ملي را از منويات شخصي جدا كرد


دكتر مصطفي معين كانديداي انتخابات رياست جمهوري دوره نهم اعتقاد دارد شرايطي كه براي پرونده هسته اي ايران پيش آمده حاصل عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم است.«شكي نيست كه ما هم اكنون در شرايط بحراني هستيم و قبل از اينكه بخواهد اتفاقي درعرصه سياست خارجي ما رخ دهد، عوامل داخلي را بايد در بروز اين بحران جست و جو كنيم»

وي در گفت و گو با خبرگزاري ايرانيوز، ضمن اشاره به مسايل هسته‌اي كشورمان و فشارهاي غرب بر ايران اظهار داشت: شكي نيست كه ما هم اكنون در شرايط بحراني هستيم و قبل از اينكه بخواهد اتفاقي درعرصه سياست خارجي ما رخ دهد، عوامل داخلي را بايد در بروز اين بحران جست و جو كنيم چرا كه زمينه‌هاي بحران بين‌المللي كنوني بعد از انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري دوره اخير پديد آمد و باعث شد كه تمام تلاش‌هاي سيدمحمد خاتمي و اعتماد به وجود آمده در عرصه جهاني نسبت به كشور ما، مقداري زير سؤال برود.

وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري دولت خاتمي، گفت: در دنياي امروز پشتوانه اقتدار ملي براي هر كشوري، حضور دموكراسي، نهله‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان رقم زده مي‌شود.

متأسفانه زمينه‌هاي بحران كنوني از داخل آغاز شد. به گونه‌اي كه با انتخابات اخير رياست جمهوري رويكرد سياست خارجي سيدمحمد خاتمي كه بر اساس سياست «تنش‌زدايي» پايه گذاري شده بود، تغيير يافت و آقايان تصميم گرفتند كه تحت هر شرايطي فقط منويات خودشان را پيش برده و اجرايي كنند به گونه‌اي كه اين خواسته‌ها تا مرز تحميل شدن به دنيا هم ادامه يابد.

دكتر معين معتقد است كه اگر دولت جديد تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف احتمالي ديپماسي سيدمحمد خاتمي را پيگيري مي‌كرد و در عين حال خود ديپلماسي كارآمد، مباحث كارشناسي، علمي و دقيق برپاي دفاع منطقي از منافع ملي و امنيت ملي ايران را اجرايي مي‌كرد، ما هم اكنون دچار اين وضع و فشارهاي روزافزون نمي‌شديم.

به گفته معين، اجراي برخي سياست‌ها در عرصه داخلي در همه زمينه‌ها به خصوص انتخابات و ديدگاه‌هاي دولتمردان جديد در زمينه مباحث جهاني و ارتباط با كشورهاي غربي، زمينه‌ساز بحران امروز شده است.

وي مهمترين استراتژي يا راهبرد جامعه در جهان امروز را شناخت دقيق شرايط داخلي و بين المللي و آگاهي داشتن وهمچنين پيشگيري از مخاطرات پيش رو دانست و افزود: نبايد تنها به درمان معلول بپردازيم، بلكه ابتدا بايد علت‌ها را شناخته و تلاش نماييم تا از بوجود آمدن شرايط بحراني پيشگيري كنيم.

دكتر مصطفي معين، در ادامه با اشاره به بيانيه‌هاي اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل و اعمال فشارهاي جهاني درباره برنامه هسته اي كشورمان كه آنها را "ناحق" عنوان كرد، شرايط بوجود آمده را سخت خواند و تاكيد كرد: تحت هر شرايطي بايد از همين جا مقابل اشتباهات احتمالي ايستادگي كرد و با اصل قرار دادن امنيت ملي ايران و پايداري منطقي، مذاكرات را پيش ببريم و بتوانيم چند بعدي و همه جانبه نگاه كرده و اولويت گذاري كنيم.

"بايد روشن شود كه اولويت نخست ما فقط پيگيري حرفها و خواسته‌هاي خودمان است يا اولويت برتر و نخست را حفظ يكپارچگي و امنيت ملي ايران مي دانيم" وزير علوم، تحقيقات و فن آوري دولت خاتمي، درعين حال گفت: ما هنوز هم جاي مانور داريم. بخصوص كه به عنوان يك نظام اجتماعي و حكومت داراي اعتماد به نفس، مي‌توانيم ابتكار خود را در عمل نشان دهيم.

در واقع پيشنهاد مي شود كه سعي نماييم با رجوع به خود مردم و براساس افكار عمومي و نظر خواهي از ملت، سياستهاي بعدي خود را تنظيم و آنگاه به دنيا اعلام كنيم كه دولتمردان ايران در يك روند دموكراتيك و براساس استفاده از ديدگاه هاي اكثريت مردم، سياستهاي اصلي نظام را تدوين و اجرا مي كنند.

اگر اين رويكرد مدنظر قرار گيرد، تا حدودي جبران گذشته‌ها از جمله انتخابات هفتم مجلس ونهم رياست جمهوري مي شود. همچنين با توجه به انتخابات پيش رو، اين رويكرد دموكراتيك باعث خواهد شد كه نگاه دنيا به ما تغير نموده و اعتمادشان به فعاليتهاي هسته‌اي‌مان بيشتر شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كانديداي انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، در ادامه گفت و گو با ايرانيوز به انتخابات آتي شوراها و خبرگان رهبري پرداخت و چگونگي حضور خود را در اين عرصه‌ها، منوط به ميزان آزادي انتخابات عنوان و اظهار عقيده كرد: البته تجارب گذشته از جمله انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم را نمي توانيم فراموش كنيم.

وي با اشاره به آنچه كه وي "اقدامات ناصواب كنوني" ناميد گفت: اين كه نظارت بر انتخابات شوراها نيز مي خواهند به شوراي نگهبان واگذار كنند تا آنجا نيز نظارت استصوابي اعمال شود، هشداري است كه باعث مي شود ما با دقت و احتياط بيشتر با مساله برخورد كنيم.

البته اگر آزادي انتخابات احراز شود و مشاركت مردم به صورت عادلانه تضمين گردد و كانديداها بتوانند به صورت قانوني و آزادانه در انتخابات حضور يابند، طبيعي است كه ما نيز وظيفه خواهيم داشت تا همگان را براي حضور گسترده در انتخابات تشويق كنيم. اما اگر داستان‌هاي گذشته تكرار شود، اصل حضور در انتخابات نيز زير سوال مي رود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصطفي معين: تحت هر شرايطي بايد مقابل اشتباهات احتمالي ايستادگي كرد، ايرانيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016