دوشنبه 1 خرداد 1385

مصطفي معين: معيار آزادي در هر جامعه‌‏اي ميزان آزادي دگرانديشان است، ايلنا

- اميدوارم زمينه آزادي رامين جهانبگلو هرچه زودتر فراهم شود

تهران- خبرگزاري كار ايران

مصطفي معين اظهار اميدواري كرد كه هر چه زودتر زمينه تبرئه و آزادي رامين جهانبگلو، استاد دانشگاه فراهم گردد و در آينده ديگر برخوردهايي از اين دست صورت نگيرد.

به گزارش "ايلنا"، وزير سابق علوم, تحقيقات و فن‌‏آوري در سايت شخصي خود با اشاره به اينكه معيار آزادي در هر جامعه‌‏اي ميزان آزادي دگرانديشان است، نوشته است: قضاوت درباره آزادي‌‏خواهي افراد بر همين اساس استو آزادي‌‏خواه به كسي مي‌‏توانيم بگوييم كه از آزادي ديگران دفاع مي‌‏كند و گرنه خيلي طبيعي است كه هر كس براي خودش آزادي بخواهد. از اين نظر وقتي در وضعيت كشور خودمان تامل كنيم، تصوير چندان زيبايي نمي‌‏بينيم.
وي با بيان اينكه اهل قلم و انديشه براي نوشتن دچار مشكلات زيادي هستند، آورده است: كتاب‌‏هاي زيادي اجازه انتشار نمي‌‏يابند. مطبوعات زيادي امكان انتشار ندارند و مهم‌‏تر و بدتر از همه اينها، برخي از اهل فكر و قلم كشورمان در زندان به سر مي‌‏برند.
معين با اشاره به زنداني بودن رامين جهانبگلو، آورده است: من آشنايي زيادي با ايشان ندارم و اين قدر مي‌‏دانم كه شايد از نظر سياسي و عقيدتي اختلاف‌‏نظرهايي با او داشته باشم اما با توجه به شناخت اندكم مي‌‏دانم كه او يكي از فعالان عرصه فكر است و در سال‌‏هاي اخير هم با نوشتن و هم با برگزاري سمينارها و دعوت از فيلسوفان و انديشمندان مهم جهان به ايران، در اين زمينه فعال بوده است.
كانديداي اصلاح‌‏طلبان پيش‌‏رو در انتخابات نهم رياست‌‏جمهوري معتقد است كه زنداني كردن بدون طي مراحل قانوني و بدون توضيح مستدل و قانوني با قانون اساسي خودمان و با موازين حقوق بشر منافات جدي دارد. هر اتهامي بايد در حضور وكيل متهم و در يك دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار بگيرد، در غير اين صورت خود تخلف از قانون اساسي و موازين حقوق بشري است و نيازمند رسيدگي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي مي‌‏افزايد: تكرار چنين برخوردهايي در سال‌‏هاي گذشته باعث شده است كه در بسياري از ادعاهاي طرح‌‏شده و تكراري مثل جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي به ديده ترديد بنگريم. در هر حال عدم رعايت موازين قانوني در بازداشت و زنداني كردن افراد فقط به ارائه تصوير سياه از كشورمان كمك كرده و ايران و ايراني را نزد افكار عمومي جهان بدنام مي‌‏كند، به خصوص وقتي كه اين افراد روشنفكران و اهل قلم باشند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصطفي معين: معيار آزادي در هر جامعه‌‏اي ميزان آزادي دگرانديشان است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016